Vilken världsbild ska gälla i Europa? Om det handlar EU-valet. Kontrasten blir tydlig om vi jämför ungdomar i Nederländerna som tänker rösta på Geert Wilders med svenske fd KD-ledaren Alf Svensson som sätter migranterna före egna landets ungdomar.

Unga i Holland är desperata. De får inte tag i lägenhet när de vill lämna föräldrahemmet. Istället är det migranter som får dessa lägenheter, de som inte har någon koppling till landet.

Men egna landets ungdomar tycks Alf Svensson skita i. Det är migranterna det är synd om!

Gråter för migranter, men inte för våldsoffren

Kristdemokraternas tidigare partiledare är kritisk till Sverigedemokraterna och partiets valslogan ”Mitt Europa bygger murar”.

– Man berömmer sig av att stänga ut medmänniskor som gör allt för att klara livhanken. Jag blir gråtfärdig när jag tänker på det, säger han enligt Svenska Dagbladet.

Men han gråter inte för pappan i Skärholmen som blev skjuten i huvudet när han sa till ett invandrargäng. Svenska folket ska offra livet för att göra det bättre för utomeuropeiskt folk.

Här går skiljelinjen

Det är här skiljelinjen går i EU-valet. Vill man värna de egna ländernas medborgare i första hand, eller sätter man migranterna före alla andra?

Politico har gjort ett långt reportage där man intervjuar unga i Nederländerna. De röstade i hög grad att på Geert Wilders migrationskritiska parti i det nyligen hållna nationella valet. Och kommer göra det igen i EU-valet. Under rubriken How Geert Wilders turned all corners of Dutch society into far right voters skriver Politico:

”Trots sin unga ålder och trendiga framträdanden fruktar 19-åriga Chess och Terence att deras land håller på att försämras. De unga männen diskuterar samhällsproblemen fram och tillbaka. Oro för att inte kunna lämna sina föräldrars hem. Klagomål på växande otrygghet och olägenheter från landets överfulla mottagningscenter för asylsökande. Dyr miljölagstiftning. EU-regler som de säger är dåligt anpassat till deras land.”

De trendiga ungdomarna säger att de inte alls är emot migranter, ”Men det har blivit för mycket och i dåliga ekonomiska tider måste vi tänka på oss själva … Oavsätt vad annat Geert Wilders står för, ’Nederländerna kommer först för honom’, konstaterar de.”

Unga väljare som går på yrkesskola intervjuas. ”En 18-årig elev som stödde Frihetspartiet i november säger att han var osäker på om han skulle stödja Wilders igen, men ’Jag vet inte vem jag skulle rösta på heller’. Wilders vill ’bygga fler hem och stänga gränserna’, säger eleven. ’Jag tycker att det är hårt – kanske lite för hårt – men jag tror att vi behöver det’. [Han tillägger:] ”en röst på Wilders är en varningssignal till politikerna att det är dags att ta itu med migration, förklarade han.”

Alf Svensson är vår tids överklass och adel

Det är klart att Alf Svensson inte behöver bekymra sig om bostadsbrist, våld på gatorna och urholkad välfärd. Han kan vara ”god” utan att det kostar honom något.

Min undran är varför politiska klassen, som Alf Svensson tillhör, bara ser migranternas behov och inte det egna landets unga och utsatta?

Varför tar de inget ansvar för den växande oron och otryggheten i det egna landet, som är väl dokumenterad i BRÅ:s årliga trygghetsbarometrar. Många unga kvinnor vågar inte längre gå ut i sitt eget bostadsområde på kvällarna.

Varför bekymras inte Alf Svensson av denna oerhörda inskränkning i frihet och livskvalitet? Ska svenskar offra sina liv för människor i Afrika och Mellanöstern? Och i så fall: Varför? Är svenskar mindre värda, mindre intressanta än andra?

Självklart ska det vara tvärtom. Svenska politiker och makthavare ska i första hand se till sin egen befolkning. Till dem som pluggar, jobbar och betalar skatt. Först när deras behov är någorlunda tillgodosedda kan en stat överväga att skänka bort sina resurser till andra. Men inte förr.

Och så länge pappor skjuts till döds på vägen till simhallen, måste Sverige stenhårt prioritera våra problem – och bygga murar mot den ytterligare otrygghet som annars väller in över gränserna.