En snabbt växande andel av befolkningen har andra kulturella referensramar och andra synsätt, värderingar och normer än de svenska. ”Man kan tycka att det är bra eller dåligt, men faktum kvarstår”, skriver Jimmie Åkesson i debattartikel. 

Han konstaterar att den stora invandringen till Sverige från kulturellt avlägsna länder, i kombination med offentligt sanktionerad mångkulturalism, har resulterat i att andelen av befolkningen med svensk identitet minskat. 

Kollaps för det Sverige vi minns

På ett djupare plan har den förda politiken ”successivt eroderat grunden för den svenska kulturen och vår samhällsmodell. Sådant som tillit, sammanhållning och solidaritet har tagit stryk i takt med att landet splittras av segregation”, skriver Åkesson i Expressen.

Resultatet är ökad kriminalitet, urholkad välfärd, bostadsbrist, arbetslöshet och sammanstötningar mellan grupper som stöder olika sidor i avlägsna krig.

”Förändringarna har även resulterat i att gäng och klaner dominerar hela stadsdelar och att personer som har större lojalitet med sin grupp än med samhället tar sig in i såväl myndigheter och politik som välfärd och näringsliv. Detta är början på en total kollaps för det Sverige som de flesta av oss fortfarande minns.”

Det svenska byts ut

Den svenska delen av befolkningen kommer på längre sikt att ”tvingas till kulturella anpassningar”, skriver Åkesson. ”Det svenska i det svenska samhället kommer bytas mot något nytt och annorlunda. Min uppfattning är att dessa förändringar har gjort, och kommer att fortsätta göra, Sverige sämre.”

Där avviker Sverigedemokraterna från samtliga andra partier som anser detta folkutbyte är av godo och berikar landet.

Åkesson ser ändrad migrationspolitiken som central. Men politiken styrs i hög grad från Bryssel. Därför får valet på söndag ”stor betydelse för vår förmåga att vända utvecklingen”. Han förespråkar ”stramast möjliga invandringspolitik, tuffa krav på anpassning och stimulanser för återvandring” som svar på den ansvarslösa och aningslösa politik som förts i årtionden.