Är väljarna bara statister i politiken? Det tycker Aftonbladet. Väljarna är b-figurer som utgör snuttefilt för Sverigedemokraterna. Det är väljarnas fel att SD är så stora, något redaktionen gråter över. Tänk om man kunde slippa väljarna, tycks man tänka.

KOMMENTAR. Det råder en uppenbar besvikelse i vissa kretsar över att väljarna i Demoskops junimätning ger Sverigedemokraterna ett starkt stöd på över 21 procent. Aftonbladets politiske kommentatorn My Rohwedder skriver:

”I den nationella opinionen är SD tillbaka på sin plats som landets näst största parti. Opinionen är i stort sett helt opåverkad av TV4:s avslöjande om att partiet använder sig av anonyma konton i sociala medier för att påverkar den politiska debatten i en riktning som gynnar partiet.”

Och analysen summeras i rubriken ”Opinionen – den snuttefilt SD nu behöver”.

Folkstyre – etablissemangen avskyr det

Det är ett hånfullt, nedsättande vis att beskriva svenska folket som någon sorts statister som stökar till det för de kloka, begåvade och allvetande etablissemangen. ”Snuttefilt”. Det är ju tvärtom väljaropinionen som är kärnan i demokratin. Det är väljarna som ska avgöra. Inte några fisförnäma skribenter som tror sig vara överordnade vanligt folk.

Man märker på formuleringar att journalistkåren är mycket besviken på att TV4:s påverkansoperation i syfte att genom infiltration och falsk ryktesspridning sänka ett riksdagsparti inte lyckades.

Journalister ser väljarna som sina fiender eftersom de inte lyssnar på journalisternas uppläxande texter om hur man ska tycka. Det gäller inte alla journalister, men väldigt många har storhetsvansinne och tror sig ha rätt att styra opinionsbildningen och manipulera partiernas förmåga att förmedla sina sakpolitiska budskap.

Att reducera folkopinionen till ”snuttefilt” är ett exempel på hur skev verklighetsbilden i medierna blivit.

Opinionen i Demoskop 2023-2024. Källa: Aftonbladet/Demoskop.