När Vänsterpartiet under kommande vecka ska anta nytt partiprogram kan beslutet bli att partiet ska verka för ett utträde ur Nato. Vad gör S om de behöver V-röster för att vinna statsministeromröstning efter nästa val?

Vänsterpartiets programkommission vill riva upp det säkerhetspolitiska vägval som Sverige gjorde i bred enighet. Deras förslag är mycket långtgående: ”Vi ser grundläggande problem med Natos uppbyggnad. Vi arbetar för att Sverige ska vara en motvikt till det, som i stället bygger upp bättre, defensiva samarbeten, med sikte på att lämna Nato”.

Att bli en ”motvikt” mot Nato innebär att ställa sig mot våra grannländer Finland, Norge och Danmark som alla är med i Nato.

Hur långt är S beredda att gå för att få V-stöd i statsministerfrågan?

Vänsterpartiet är näst största parti i den rödgröna oppositionen. Magdalena Andersson kan behöva partiets röster för att kunna bli statsminister efter nästa val.

I en debattartikel frågar regeringspartiernas ledare: ”Tänker Socialdemokraterna och Magdalena Andersson fortsätta att samarbeta med Vänsterpartiet om kravet på att lämna Nato bekräftas av kongressen?”

Det är en sak att vara emot inträdet, men en helt annan att verka för att Sverige ska lämna alliansen, menar debattartikeln.