Partiledningen gick på ett bakslag i sin ambition att göra Vänsterpartiet mer regeringsdugligt under partikongressen som pågår i Jönköping denna helg. Ombuden beslutade att kärnkraften ska avvecklas – helt och hållet.

KOMMENTAR. I förslaget till nytt partiprogram för Vänsterpartiet nämns inte kärnkraft. Det har fått medlemmar och partiföreningar att sätta sig och skriva motioner med krav på en tydligare linje: allt från nej till ny kärnkraft och avveckling av återstående reaktorer och dessutom krav på enbart förnybar energi – dit ju inte kärnkraft räknas.

— En röst på V ska vara ett rungande nej till utbyggnad av kärnkraft, sa Frida Nehrfors Hultén från Stockholm i talarstolen.

Men kongressen gick mycket längre än så. Man sa inte bara nej till ny kärnkraft.

Avveckla all kärnkraft

När frågan avgjordes i omröstning vann först en motion som föreslog att det i nya partiprogrammet ska stå att partiet avvisar planer på att bygga ut kärnkraften.

Därefter beslutade majoriteten också om en tydligare formuleringar som slår fast att det bara ska vara förnybar energi som ska ersätta fossila energislag. Det betyder att all kärnkraft ska avvecklas, eftersom den inte är förnybar (dock fossilfri).

Programkommissionens linje när de skrev förslaget till nytt partiprogram var i stället att fokusera på att minska utsläppen av koldioxid, inte på olika energislag. Därmed skulle dörren till kärnkraft hållas öppen. Detta som ett led i att göra Vänsterpartiet redo att förhandla om att ingå i en S-ledd regering om de rödgröna får majoritet i kommande val.

Nu drabbades istället Nooshi Dadgostar av ett radikalt bakslag i energi- och klimatpolitiken.

Och Magdalena Andersson (S) får ny huvudverk. Hur ska hon kunna bli statsminister trots att det förutsätter stöd av parti som kräver kärnkraftsnedläggning?