Vi är mitt i en valrörelse om hur mycket makt Sverige ska ge upp till EU. Det är synnerligen viktiga frågor. Men då ägnar sig småpartierna åt trams. Väljarkåren borde rösta bort dessa onödiga partier.

Det är tröttsamt att läsa i medierna om hur småpartierna gör allt för att banalisera och trivialisera valet till Europaparlamentet. Det vore på tiden att svenska väljare slutade rösta på partier som bara vill skapa uppmärksamhet för det egna partiet och inte tänker på landets bästa, på hela landet och inte bara på sin egen lilla hemmasnickrade nisch.

Men värst är det barnsliga trotset hos toppkandidaterna.

Ursäkta, vem ska be om ursäkt?

Alice Teodorescu Måwe (KD) ägnar valrörelsen åt att vänta på ursäkt från Sverigedemokraterna. Och det säger kvinnan som antyder att partiets väljare är nazister… Det är ju hon som borde be om ursäkt, om nu ursäkter är det viktigaste under valrörelsen.

Vill väljarna verkligen ha den här typen av prinsessor på ärten i EU?

Vad har de där att göra?

Ska de sitta och gråta i fem år i Bryssel över att inte blivit hyllade av övriga partier?

Förbannat trams, är mitt betyg på den här typen av uppmärksamhet. Det hjälper inte väljarna att bli informerade om vilka alternativ de har till buds inför valet.

Uteslut varandra, vet jag!

Och ett annat småparti som kallar sig liberalt vill utesluta det parti som heter Liberalerna ur den liberala gruppen i Bryssel. Hur tossiga får man bli? Och vad har detta med väljarnas perspektiv att göra? Förmodligen tror Emma Wiesner att hon kan göra C till mer ”goda” liberaler genom att skita på L.

Men hur liberalt – om vi nu ska tala om politisk filosofi – är det att kräva uteslutning, blockering och lydnad av andra?

Låt sakfrågorna avgöra – rösta på de stora partierna

Nej, sånt här förvirrar bara debatten. Småpartierna är inte ensamma om tramset, men utan dessa småttingar skulle förmodligen klimatet mellan de tre stora partierna S, SD och M kunna bli mer sakliga.

De små partierna sänker stämningen och då är det lätt för andra att följa med.

Men av de tre stora kan vi begära svar på de tidens viktiga frågor.

Det har väljarna rätt att kräva.