Yrkeskriminella lever högt på sin status. Man lockar unga in i kriminalitet genom att framstå som framgångsrika. Inte minst för invandrarungdomar är det lika med att ha en lyxig bil, dyra klockor och guldkedjor. Nu ska polisen enklare kunna beslagta sådant från misstänkt kriminella.

Det är nästa vecka som regeringen föreslår riksdagen anta ny lag om ”förverkande”.

Ett helt nytt juridiskt verktyg, ”självständigt förverkande”, införs i nytt kapitlet i brottsbalken. Lagen gör det möjligt att förverka egendom som ”inte står i rimlig proportion” till en persons legitima förvärvskällor. För att beslagen verkligen ska kunna ske får polis och kronofogde använda olika tvångsmedel.

Dessutom utvidgas befogenheterna för penningbeslag vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt säkra egendom, till exempel banktillgodohavanden som kommer från exempelvis internetbedrägerier.

Lagen föreslås träda ikraft omedelbart, 1 juni.

En milstolpe

I Smålandsposten beskrivs den nya lagen som en milstolpe i kampen mot den organiserade brottsligheten. Detta eftersom den nya lagen avser komma åt ledarskapet i gängen. De som håller sig borta från att begå mord och bedrägerier, men som planerar och styr de underhuggare som utför de kriminella handlingarna.

”Ett stort problem med dagens kriminalitet är att den är pyramidformad. Ett antal personer lyckas leva liv i lyx genom att stå överst i organisationer som blir smutsigare och smutsigare ju närmare fotfolket man kommer. Och fotfolket blickar uppåt, mot lyxen och den trygghet som förknippas med tillgångar. I dag finns barn som är beredda att ställa sig i tjänst åt kriminella gäng för att det utåt ser ut som att det går att bli framgångsrik på brottets bana.”

Snabba pengar – snabba beslag

Makt och status är gängkriminalitetens drivkraft. Men dessa värden tar sig uttryck i materiella symboler. Det är lyxbilarna, dyra klockor och smycken, det som är väldigt synliga för omgivningen, som bekräftar vem som har makt och status i förorterna. Detta ska nu rättsstaten ta av dem.

Eller som Smålandsposten skriver: ”Det är av högst prioritet att bilden av den framgångsrike gängledaren monteras ned. Snabba pengar skall leda till snabba ingripanden.”

Att visa upp sin framgång som kriminell ska bli den kriminelles fall.

Hur kul är det att vara mäktig gängboss, om man inte längre kan visa alla i förorten hur framgångsrik man är genom att flasha (visa upp) pengar och lyx?

Borde skett för 20-30 år sedan

Att en sådan här lag nu kommer till beror på Tidösamarbetet. Men det är tragiskt att det dröjt så länge. Den här lagen – och framför allt den här klara attityden om att vilja sätta dit gängkriminella – borde varit på plats för 20-30 år sedan. Men då var det ”rasism” och ”främlingsfientlighet” att ingripa mot invandrare som begick brott.

Det har krävts att Sverigedemokraterna vuxit och blivit nödvändiga i regeringsförhandlingar, för att någonting ska börja hända.

Men detta är bara början. Betydligt mer måste hända. Rättsstaten måste återta sin ställning som otvivelaktig auktoritet som snabbt kan klubba ned alla försök att skapa laglösa territorium på svensk mark. I Sverige ska svensk lag och ordning gälla alla. Punkt.