De som inte är svenska medborgare ska kunna utvisas om de rör sig i kretsar av organiserad brottslighet. Tidöpartierna föreslår att lagen om säkerhetshot som hittills berört spioneri och terrorism utökas.

En utredning ser över möjligheterna för Säkerhetspolisen att i fler fall ta utländska medborgare i förvar och utvisa personer som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet.

I dag används den här lagstiftningen om säkerhetshot får sådant som spioneri eller terrorism. Nu vill regeringen att grovt gängkriminella också ska räknas till samma kategori.

– Vi ser att den organiserade brottsligheten är systemhotande och utgör ett hot mot vår inre säkerhet på motsvarande sätt, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Ingen dom ska krävas

De som involverar sig i brottslighet ska kunna utvisas. Det ska inte krävas någon dom, utan räcka med polisens underrättelsearbete som indikerar att personen är farlig.

Regeringen och Sverigedemokraterna har varit tydliga med att man vill att fler kriminella som begår brott ska utvisas, rapporterar SVT.

Ett hinder i vägen för att återupprätta lag och ordning i Sverige är att det ofta ställs upp hinder för att verkställa utvisningar. Här återstår mer att göra för att verkligen få ut dessa individer ur landet.