EU halkar efter USA och Asien i konkurrenskraft. Nu börjar även svensk industri rikta kritik mot hur allt fler politiska lagar, regler och pekpinnar från EU:s sida sänker vår kontinent snarare än lyfter den.

Runt 2008 var EU:s och USA:s ekonomier ungefär jämnstora, men idag är USA:s ekonomi 25 procent större än EU:s och Storbritanniens.

Det var intressant för mig att igår, måndag eftermiddag, vara med på panelsamtal i Volvo:s studio vid Kungsträdgården om industrins betydelse. Jag var den ende som tydligt tog avstånd från EU:s utveckling mot allt fler nya regler och diktat mot näringslivet. De andra partierna vill låta politiken lägga sig i allt mer. Sedan vill man kompensera företagen med statsstöd.

Snacka om socialism!

Och inte undra på att Europas näringsliv tappar konkurrenskraft. Politiken från EU stryper sakta alla företag till döds. Blanketthysterin är enorm. Företag tvingas lägga allt mer resurser på att tillgodose EU-byråkratins krav, resurser som borde gått till innovation och utveckling av nya produkter och tjänster.

Näringslivet håller med SD

Att näringslivet i Sverige nu börjar förstå hur farlig utvecklingen inom EU är, visades någon dag före panelsamtalet. Då skrev flera branschorganisationer en debattartikel där de hårt kritiserar EU:s utveckling.

På debattsidan i Dagens Industri skrev de:

”En globalt konkurrenskraftig industri är avgörande för Sveriges och Europas välstånd. Industrin står även för lösningarna som driver digital och klimatpositiv omställning och stärker vår totalförsvarsförmåga.  Sverige behöver därför ett EU som skapar bästa möjliga förutsättningar för industrin att bidra till att uppnå högt satta politiska och ekonomiska målsättningar.

Under senare år har vi snarare sett en utveckling som gått i motsatt riktning. Vi ser en ökad statlig styrning av den europeiska ekonomin och övertro till att statsstöd bygger konkurrenskraft. Vi ser mer detaljreglering i EU:s lagstiftning, oproportionerliga rapporteringskrav för företagen, samt en politisk vilja att kontrollera industrins leverantörskedjor. Det gynnar inte en innovativ och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa.” 

Denna kritik ligger nära den kritiska hållning som Sverigedemokraterna har i EU-valet, men som inget av de gamla partierna ställer upp på. De borgerliga partierna samarbetar med socialister och gröna i Europaparlamentet och står bakom den flod av nya regleringar som parlamentet vill se.

Minska EU:s överbyggnad

Under panelsamtalet i Kungsträdgården var jag ensam om att, som moderatorn Jörgen Huitfeldt summerade min position, ”vara regelslaktare” i EU.

Frihandelszonen är central, men den ska ju just vara fri. Inte tyngas ned av den överbyggnad som under 30 år vuxit fram och som gör regelbördan allt tyngre för europeiskt näringsliv.

Jag tror näringslivet alltmer behöver vakna upp och inse att frihandelszonen är i fara, inte av de som är EU-kritiska, utan av de EU-entusiaster som låter EU förvandlas till ett socialistiskt experiment.