I EU är Moderaterna kvar i decemberöverenskommelsen, ni minns, när M släppte fram S till regeringsmakten 2014, trots att det fanns en stor icke-socialistisk majoritet i riksdagen.

Toppkandidaten på M-valsedeln är Tomas Tobé och han ser hellre samarbetar med S och MP i Bryssel än med SD. Så var han också partisekreterare åt Fredrik Reinfeldt innan han skickades till EU-parlamentet.

Till Expressen säger Tobé att Moderaternas partigrupp, EPP, ”även fortsättningsvis kommer göra upp vänsterut genom samarbete med Socialdemokraternas partigrupp”.

Ur Expressen

Om detta säger SD:s toppnamn Charlie Weimers:

– Under mandatperioden har S och M röstat ihop i 85% av alla slutomröstningar. Resultatet av deras kompromisser: rödgrön migrationspolitik, rödgrön klimatpolitik, rödgrön anti-tillväxtpolitik och motstånd mot kärnkraft. Men de fick sitta med vid förhandlingsbordet, skriver han i X.

M är inte ett uns konservativa

Det förhållningssätt som Tobé har visar att Moderaterna inte är konservativa. Istället kapitulerar man för de radikala krafterna som vill avskaffa nationalstaterna och lägga all politisk makt i några få byråkraters händer. Medborgarna blir med denna ”vision” helt maktlösa.

De M-väljare som vill att svenska riksdagen och svenska kommunerna i framtiden ska behålla självbestämmande och suveränitet att tänka själva, borde rösta på Sverigedemokraterna. Bara då kommer deras röst att stärka de i parlamentet som vill se samarbete i Europa, men inte en överstatlig planekonomi.

Ungern som spöket att skrämma osäkra väljare med

Det är också talande att M återanvänder S-taktiken att försöka skrämma väljarna genom att utmåla vissa länder i EU som farliga och hotfulla. Skälet är att dessa partier inte har någon egen politik de kan framföra till väljarna. Då återstår bara att smutskasta andra.

Valet borde handla om vad partierna själva vill göra konkret. Här har Sverigedemokraterna en mycket tydlig agenda. Vi ska skydda de yttre gränserna: ”Mitt Europa bygger murar”. Makt måste återbördas till medlemsländerna. Det är där man ska besluta om dygnsvila för räddningspersonal och om man får elda löv och kvistar i sin egen trädgård.

EU måste sluta lägga sig i vardagslivet! Men det tycker inte M och S. Det är tragiskt. Och något varje väljare borde reflektera över.