”Det går inte att begära att en ko själv ska få utreda frågan”, skriver Göran Greider i Arbetarbladet. Detta med anledning av en översyn av beteskravet för mjölkkor.

Det är DN som hävdar att en pågående utredning diskuterar nu att ta bort betesrätten för mjölkkor. Regeln infördes 1988 eter en kampanj ledd av barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Hennes engagemang spelade så stor roll för tillkomsten av den nya djurskyddslagen 1988 att lagen ibland har kallats Lex Lindgren. Sedan dess gäller att alla mjölkkor i Sverige ska ha tillgång till grönbete under sex timmar varje dygn under betessäsongen.

Nostalgi kontra verklighetens hårda villkor

Den nya utredningen ska stärka jordbrukets konkurrenskraft och därför förenkla reglerna för djurskydd. De detaljerade och stränga kraven som nu gäller gör det dyrare att vara lantbrukare i vårt land. Därför behöver de lättas.

Men att göra det mer ekonomiskt gångbart att vara bonde är inget som intresserar Göran Greider.

”Kort och gott: Vi har en naturfientlig regering. Den är till och med ko-fientlig”, slår han fast.

Ska vi ha svenskt lantbruk kvar?

Konkurrensen från billiga utländska livsmedel är stenhård.

”För att vi ska uppnå en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion behöver konkurrensförutsättningarna balanseras samtidigt som våra högt ställda djurhållningskrav bibehålls”, skriver landsbygdsminister Peter Kullgren och jordbrukstalespersonen Martin Kinnunen (SD) i en debattartikel.

Om inte svenska bönder får lättnader i regler, som detaljerade scheman för hur många timmar kor ska var på bete, kommer vi inte att ha något svenskt lantbruk kvar i framtiden.

Det Greider inte vill inse är att valet inte står mellan generösa betestider eller inte, utan mellan om vi ska ha något svenskt lantbruk kvar överhuvudtaget.

Så länge konsumenterna inte är beredda att betala ett antal kronor extra för mjölk, kött och andra livsmedel som produceras i Sverige och med höga djurhållnings- och miljökrav, så måste näringen slippa extra bördor av regler. Annars överlever den inte i Sverige.

Så krass är verklighetens villkor. Vi ska naturligtvis värna svensk livsmedelsproduktion och lätta på böndernas regler. Om vi följer Greiders ambition kommer kossor bara att finnas på Skansen i framtiden.