Ursäkterna håller inte om varför det bara är i Sverige som trivsam, lokal och kulturstärkande försäljning av alkohol på gårdar skulle vara skadligt. Nu måste Sverige göra som Finland: Släpp gårdsförsäljningen fri.

Alkohol kan, som så mycket annat, vara skadligt för hälsan om den konsumeras på fel sätt. Ja. Men vi kan inte ha ett förmyndarsamhälle som förbjuder allt som KAN vara farligt. Det första som borde förbjudas i så fall är all trafik. Det finns inget som är så farligt som att ge sig ut i trafiken. Men vi vet att vi kan inte förbjuda trafik.

Vi borde också inse att vi inte kan förbjuda annat som är den del av vår mänskliga kultur. Tobak och alkohol är njutningsmedel som skapar livskvalitet. Men de är omgivna av regler för att minimera de skadliga verkningar som de också kan ha.

Vissa regleringar har till och med blivit en fördel, som Systembolaget. Monopolet kan erbjuda större utbud än någon livsmedelskedja i länder där alkohol säljs fritt.

Gör inte gårdsförsäljningen till symbolfråga för nykterhet

Men nu används monopolet som ett skäl till att förhindra att små, mycket små, alternativa säljställen får möjlighet att erbjuda alkohol. Och EU-reglerna naturligtvis. Varje byråkrat älskar EU och alla direktiv som kan snärja vad som helst i tonvis med regler och blanketter.

Gårdsförsäljning, som alltså skulle handla om försumbara, i statistiken knappt märkbara volymer, har blivit en symbol i den etthundrafemtio år gamla nykterhetskampen. På 1800-talet blev nykterhetsrörelsen en av de största folkrörelserna i Sverige. De ville få slut på det hejdlösa supandet som då skedde dygnet runt. Det är idag svårt att tänka sig hur onykter offentligheten var då.

Nykterhetsrörelsen hjälpte till att få slut på detta supande. Det ska de ha en stor eloge för. Det har räddat många liv och skapat tryggare sociala miljöer.

Men nu när alkoholförtäringen sjunkit till låga nivåer, och fortsätter att sjunka finns ingen anledning att agera förmyndare för hela svenska folket när det gäller ett tydlig avgränsat undantag som gårdsförsäljning.

Gör som i Finland med gårdsförsäljning

Kristdemokraterna på socialdepartementet försöker nu snärja gårdsförsäljningen i så mycket restriktioner att den i praktiken inte blir möjlig. Detta är fel.

Se istället på Finland. De har sitt systembolag ”Alko”, som inte på något sätt hotats av att man tillåter gårdsförsäljning. Också där har konsumtionen av alkohol fortsatt att minska trots denna ”frihet”.

Blekinge läns tidning skriver i ledare: ”Sverige är det enda landet i Europa som inte tillåter försäljning av alkohol … på gårdar. I exempelvis Finland har man både Systembolagets motsvarighet Alko men man tillåter även gårdsförsäljning av vissa typer av alkoholhaltiga drycker … Och trots gårdsförsäljning har Alko behållits intakt och alkoholkonsumtionen har till och med minskat bland finnar.”

Gårdsförsäljning skulle tillföra så mycket, inte minst kulturellt och historiskt. Små producenter skulle gynnas. Landsbygden skulle få bättre utkomstmöjligheter. Inrikes turism skulle kunna utvecklas.

Förmyndartankarna får inte ta överhanden här. Vi behöver gårdsförsäljning av många skäl. Släpp kreativiteten loss. Utan drakoniska regleringar.