I tidigare EU-val har de tre största partierna S, SD och M misslyckats med att vinna lika många röster som i riksdagsvalet. Istället har småpartierna tagit extra mandat. I år klarar de sig bättre, om opinionsmätningarna får rätt.

EU-valet är nyckfullt eftersom väljarna inte tycker det är viktigt. Regeringsmakten i Sverige står inte på spel. Och i Bryssel finns ingen regering att avsätta – bara samma gamla byråkrater att ge legitimitet.

Om du är skeptisk: rösta!

Den bilden är ju inte sann. EU påverkar enormt mycket. Och om de medborgare i Europa som är skeptiska till EU går och röstar på partier som är skeptiskt, kan parlamentet få en annan majoritet som börja bromsa den idioti som byråkraterna föreslår.

S, M och SD ökar

Ny mätning som Sveriges Radio publicerar från Indikator Opinion visar att väljarna i april röstar mer som i förra riksdagsvalet, än som i tidigare EU-val. Resultatet bekräftar det som Novus visade i mars, alltså att de tre stora partierna ökar.

S ökar med två, till sju mandat.

M ökar med ett, från fyra till fem mandat. (M tar KD-mandatet jämfört med Novusmätningen.)

SD ökar med ett, från tre till fyra mandat.

De små tappar mark. KD och L förlorar sin representation i Bryssel. C klarar spärren med liten marginal. MP tappar från tre till två mandat. Bara V är småpartiet som ökar, från ett till två mandat.

Antalet väljare som uppger ”övriga partier” har minskat mellan Novus i mars och denna mätning i april vilket antyder att Jan Emanuel och Sara inte påverkat väljarnas val, möjligen fått KD-väljare att gå till M.

Mandat enligt jämkade uddatalsmetoden

Jag har här nedan fördelat mandaten utifrån mätningen enligt jämkade uddatalsmetoden som används i svenska allmänna val. (På valnatten utgår man ifrån verkliga röster, inte procentandelar.)