Vilka är de viktigaste frågorna i EU-valet för väljarna? Klimatet får träda i skuggan för lag och ordning. Även invandring är viktigare än klimatet, svarar väljarna.

Det är SvD/Demoskop som frågat. Och man tror orsaken till kantringen vara den senaste tidens våldsdåd – inte minst mordet på pappan i Skärholmen.

Lag och ordning har ökat kraftigt som viktigaste frågan, från 31 till 38 procent.

Invandring har också ökat rejält, från 29 till 34 procent.

Inga andra frågor har ökat i betydelse sedan förra mätningen i februari.

Allt medan klimatet sjunkit från 31 till 30 procent och därmed bara kommer på tredje plats. Även flera av de andra frågorna har minskat eller står still.

Ökad polarisering

Åsikterna skiljer sig dock kraftigt mellan blocken kring vilka frågor som har störst betydelse.

Av Tidöpartiernas väljare uppger 61 procent att invandring är en av de viktigaste frågorna, medan bara 8 procent av oppositionsväljarna har gett samma svar. En liknande skillnad syns inom lag och ordning, som 60 respektive 15 procent betraktar som viktigt.

Samtidigt tycker 55 procent av rödgröna väljare att klimat och miljö är prioriterat. Samma siffra för väljare som sympatiserar med regeringen eller SD är 11 procent.

– Det finns väldigt olika synsätt på om någonting är ett problem överhuvudtaget, inte bara hur det ska lösas, säger Johan Martinsson vid Demoskop till SvD.