Tidöpartierna meddelar att de juridiska möjligheterna att besluta om utvisning av kriminella ska öka kraftigt. Tröskeln för vilka brott som kan ge utvisning ska sänkas.

En ny utredning har sjösatts där domstolar ska få fler möjligheter att döma kriminella invandrare till utvisning. Bland annat handlar det om att sänka tröskeln för när någon kan utvisas, och att domar inte ska ta hänsyn till huruvida det går att utvisa en person eller inte.

– Betydligt fler personer ska kunna få en utvisningsdom i väntan på att kunna verkställas, säger Ludvig Aspling (SD) som förhandlat fram direktiven inom Tidösamarbetet. Se intervju i Riks.

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)

Se tidigare avsnitt i spellista hos Youtube.