I Expressen skriver Sofie Löwenmark om motivet till att en man sköts till döds av egna nära släktingar i måndags i Bredäng, södra Stockholm. Hederskulturen breder ut sig i Sverige. ”Dess försvarare är de verkliga trollen i Sverige.” 

KOMMENTAR. Hedersförtrycket frodas i Sverige med hjälp av de verkliga trollen i vårt samhälle: ”Föreningar, moskéer och församlingar vars företrädare i närmast industriell skala kan upprätthålla och sprida hedersnormer till oräkneliga anhängare.”

Två bröder, 17 och 18 år, häktades i veckan misstänkta för mordet på sin egen släkting, en man i 40-årsåldern. En nära anhörig till dem har tidigare dömts för att ha misshandlat den man som nu mördats.

Skattemedel finansierar hedersförtryck

Sofie Löwenmark konstaterar att svenska skattemedel finansierar dessa hederskulturens företrädare som tar avstånd från det demokratiska samtalet. ”Ingen av dem talar öppet om problem med hedersförtryck, ingen tar avstånd från hoten och våldet som befäster medeltida värderingar och metoder för att kontrollera och bevara familjers och släkters anseende.” 

Och majoritetssamhället går i ”antirasismens” namn på förklaring om att det är islamofobi att kritisera dessa primitiva kulturella drag och rasism att vilja att beivra hedersbrott med lagstiftning. ”Och det har varit en lyckosam trollstrategi. Alltför stora delar av politiken och myndighetssfären nickar och deltar i bekräftandet av hedersförsvararnas världsbild.”

Dessa troll konstruerar ”förklaringar till att just flickor med invandrar- eller muslimsk bakgrund inte kan bada bland pojkar, att de behöver enskilda tider och rum på fritidsgårdar eller att socioekonomi är orsaken till att döttrar förvägras idrotta medan sönerna får göra det.”

Två lösningar: Assimilation eller återvandring

Ja, Löwenmark har ju rätt. Flera med bakgrund i islam har i många år varnat för att hederskulturen stärker sitt grepp om invandrare i Sverige eftersom migrationen varit så stor att integration inte kunnat ske. Segregationen stärks och hedersmorden kommer att öka, så länge inte Sverige lägger om politiken och kräver assimilation. De som bor i Sverige ska avkrävas att inte bara respektera utan också efterleva de svenska normerna om hur man behandlar andra människor, även släktingar. Det vill säga upprätthåller jämlikt människovärde, även om barn, syskon och kusiner väljer att inte följa klanens och släktens vilja.

De föreningar och moskéer som inte agerar för assimilering ska för det första inte ha några bidrag från kommun eller stat. Är de inblandade i våldsbrott borde de kunna förbjudas och tvingas till upplösning.

Vid sidan om assimilation som offentlig svensk politik borde återvandring vara en naturlig del av myndigheters svar när personer visar sig vägra att söka sig till svenska kulturella sedvänjor. Att tvinga invandrare att återvända till de länder varifrån de kom är en naturlig lösning när svåra kulturkrockar uppstår.

Sverige ska, som Löwenmark önskar, inte vara en plats där hederskultur, och än mindre hedersvåld, är något som accepteras i smyg. Det kräver dock politiker som står upp för svenska värderingar och är beredd att vidta åtgärder mot dem som aktivt motverkar denna strävan.