Småpartierna går inte bra i valrörelsen enligt opinionsmätningarna. Liberalerna klarar sig i ny mätning från Ipsos, men KD och C kan få åka hem från Bryssel.

I DN/Ipsos ligger särskilt Centerpartiet illa till. Man får bara stöd av 3,6 procent av väljarna. KD ligger på 3,9 procent och därmed närmare att klara sig spärren på 4 procent. Liberalerna ligger strax över spärren på 4,7procent.

Mest ökar de stora partierna. Socialdemokraterna ökar med 6,1 procentenheter, Sverigedemokraterna ökar med 2,5 procentenheter och Moderaterna med 2,3 procentenheter.

Det finns dock en stor reservation. De stora partiernas väljare har i hög grad ”skolkat” från att gå och rösta i EU-valet. Då faller naturligtvis dessa partiers styrka.

Enligt jämkade uddatalsmetoden skulle mandatfördelningen, om Ipsos vore valresultat, bli att S får 7 mandat, M får 5, SD får 4, MP får 2, V får 2 och L får ett mandat.