Det barbariska anfallet av Hamas mot Israel och Israels självförsvar leder till mycket lidande. Internationellt klamrar man sig fast vid idén om två stater som vägen till fred. Men den uppdelningen i två stater har redan skett.

KOMMENTAR. När Israels försvarsmakt jagar terroristerna i Hamas gömmer de sig bakom civila, i sjukhus och skolor. Det gör att civilbefolkningen drabbas när Israel genomför militära operationer. Hamas offrar de civila eftersom man inte kan vinna militärt, men räknar med att västvärlden ska falla till föga och hindra Israel från att fullfölja sitt självförsvar. Då skulle Hamas snart kunna börja planera nya terrorattacker.

Statsminister Ulf Kristersson (M) tog upp frågan när han i riksdagen återrapporterade från Europeiska rådets senaste möte:

”Det långsiktiga handlar om tvåstatslösningen. De som inte tror på den tycker jag är svaret skyldiga. Vad tror ni på i stället för en förhandlad tvåstatslösning, där ett demokratiskt Israel kan leva sida vid sida med ett demokratiskt Palestina? Jag förstår alla problem på vägen dit, men det finns ingen annan väg som har större trovärdighet när det gäller att skapa långsiktig fred i Mellanöstern.”

Utgå från historiska fakta

Jo, det finns alternativ. Historiskt har Palestina aldrig varit ett land, en stat eller en nation, utan ett territorium som efter första världskriget blev ett Brittiskt Palestinskt mandatet fram till 1945. Ur detta bildades sedan den arabiska staten Jordanien, som fick 77 procent av ytan på östra sidan av Jordanfloden.

På västra sidan motsatte sig arabländerna att en judisk stat skulle bildas. När så skedde 1948 anföll grannländerna Israel för att förinta nationen.

Det är alltså uppenbart vem det är som är problemet.

De muslimska länderna.

Gaza och Västbanken tilldelades araberna och de som bodde där började kallas ”palestinier”. Men som israeliske premiärministern Golda Meir påpekade, var hon och hennes man palestinier när de 1921 flyttat till kibbutz i det brittiska mandatet Palestina.

Jordanien är tvåstatslösningens andra staten

Redan vid Israels bildande etablerades alltså tvåstatslösningen – Palestina delades i Jordanien och Israel.

Detta har inte muslimska världen accepterat. De har använt Västbanken och Gaza som ramp för att angripa Israel, snarare än att erbjuda sig att inkorporera dessa två områden i de muslimska länderna. Västbanken skulle kunnat vara del av Jordanien och Gaza del av Egypten. Men arabvärlden har aldrig velat ha någon lösning där Israel blir erkänt som land och får lugn och ro.

Tilldela Israel marken väster om Jordanfloden

Eftersom arabländerna inte velat hjälpa sina bröder på Västbanken och Gaza under de nära 80 år som gått sedan Israel bildades, kan man anse att de förverkat rätten att ta över dem. De borde tillfalla Israel. Den arabiska sidan har redan fått Jordanien som utgjorde 77 procent av palestinska mandatet.

De muslimer som inte vill bo kvar när Västbanken och Gaza borde välkomnas i de arabiska grannländerna. Detta som kompensation för att man drev tiotusentals judar på flykt från arabländerna när Israel bildades.

Världssamfundet underblåser våldet

Av någon anledning vill inte världssamfundet kräva en sådan lösning. Alla krav riktas mot Israel, medan man ser mellan fingrarna på det våld som muslimska sidan står för. Det är detta stöd till ”palestinska saken” som underhåller och möjliggör konflikten.

Om världssamfundet satte ned foten enligt underlaget ovan, skulle fred kunna uppnås eftersom det då inte längre finns några hopp om att förgöra Israel.