Arbetsförmedlingen vill att svenska fängelser ska bli en integrationsåtgärd, där långtidsarbetslösa och invandrare med dåliga svenskkunskaper ska kunna få jobb.

Meningen är att denna nya rekrytering ska åtgärda bemanningsbristen i kriminalvården. Men detta har Sverigedemokraterna mycket svårt att ställa sig bakom.

I inslag i Riks kommenterar Richard Jomshof, justitieutskottets ordförande och jag i egenskap av kandidat till Europaparlamentet.

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)