Kriminalvården behöver byggas ut och mer än tredubbla antalet platser på tio år. Brottsligheten har ökat lavinartat med migrationen. Straffen måste skärpas och fler låsas in. Nu skjuter Tidöpartierna till stora belopp för att svenska folket ska kunna skyddas.

Vid en pressträff på fredagen meddelade justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) att riksdagsmajoriteten skjuter till 1,4 miljarder kronor till Kriminalvården i vårändringsbudgeten. Detta blir den enskilt största budgetsatsningen denna gång.

– En allt grövre brottslighet och ett Tidösamarbete som har som mål att stävja denna brottslighet gör att vi skyndsamt måste utöka antalet anstaltsplatser, säger han.

Tillskottet till Kriminalvården kommer sedan myndigheten varnat för kapacitetsbrist och överfulla häkten och fängelser. I februari gick man upp i stabsläge med anledning av platsbristen.

Kaosartade Sis-hemmen ska stadgas upp

Därutöver satsar Tidöpartierna också 300 miljoner kronor extra på Statens institutionsstyrelse, Sis. Det skriver Linda Lindberg, gruppledare (SD) tillsammans med regeringspartiernas företrädare i debattartikel på lördagen.

Läget är allvarligt sedan unga kriminella kunnat ta över anläggningar och hotat personalen. Rymningar har också varit vanliga från Sis-hem.

Partiföreträdarna skriver: ”Bara de senaste åren visar myndig­hetens egna siffror att antalet intagningar inom den slutna ungdoms­vården har fördubblats. Detta samtidigt som den genomsnittliga straff­tiden inom den slutna ungdomsvården ökade med cirka tre månader under samma period.”

Tidöpartierna har tidigare aviserat att ungdomsfängelser ska ersätta Sis från 2026, men tillgången på platser på Sis-hemmen måste stärkas fram till dess.

Pengarna ska även gå till att utbilda personal och anpassa lokaler, bland annat för att kunna låsa boenderum på hemmen och förhindra våldsamheter.

Våldet kräver allt mer skattemedel

Migrationen och den efterföljande våldsspiralen innebär att allt större del av statens resurser måste gå till rättsvårdande myndigheter, polis, åklagare, domstolar och fängelser. Här ligger Sverige efter. Landet har förut inte behövt stå rustat för omfattande grov kriminalitet. Antalet poliser tillhör fortfarande de lägsta i Europa. Före den massiva invandringen behövdes inte lika många poliser som annorstädes.

Nu måste straffen skärpas och inlåsningarna av kriminella öka för att landet alls ska kunna eftersträva någon som helst trygghet för den stora icke-kriminella befolkningen.

Se intervju med Richard Jomshof i Riks.

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)