Sverige har Europas lägsta andel rökare. Det beror i hög grad på snuset, som därmed är en folkhälsobefrämjande insats. Men det tar inte dagens tobakspolitiska mål hänsyn till. Det är fel, menar riksdagsledamot Tobias Andersson (SD) som nu pressar socialminister Jakob Forssmed (KD) om ändring.

Enligt Folkhälsomyndigheten är under 6 procent av befolkningen rökare i Sverige – att jämföra med EU-snittet om cirka 25 procent. Men om man lägger till konsumtionen av snus blir den samlade tobakskonsumtion i Sverige cirka 20 procent av befolkningen och närmare EU-snittet. Med den betydande skillnaden att svenskar i högre grad väljer bort rökning.

– Det ger stora folkhälsovinster, konstaterar Tobias Andersson.

Men det tar inte nuvarande statliga tobakspolitiska mål hänsyn till. I dag säger målet att all tobakskonsumtion ska minska, vilket i praktiken innebär att vården inte får råda rökare att gå över till exempelvis snusning, en produkt som är erkänt mindre skadlig.

Minska skadeverkningarna

Vid två tillfällen har riksdagen uttalat att Sveriges tobakspolitiska mål behöver ändras så att man tar hänsyn till att olika tobaksprodukter har varierande skadegrad. 

– Tobakspolitik bör utgå ifrån att minska dödligheten till följd av konsumtion snarare än en långsökt och verklighetsfrånvänd nollvision, menar Andersson i fråga till socialministern.

Han hänvisar till att såväl SD som KD i opposition förespråkade ändrat tobakspolitiska mål. Den utredning som S-regeringen tillsatte ska lämna sitt slutbetänkande inom två veckor.

– Det skulle inte förvåna mig om den resulterar i en rekommendation om att inte tillmötesgå riksdagens önskemål, säger han och hänvisar till att direktiven var snäva.

Därför avslutar Tobias Andersson sin fråga till ministern:

– Socialdemokratiska bromsklossar ska inte få hindra ett reviderat tobakspolitiskt mål som kan bidra till färre rökare. Avser ministern och regeringen att uppdatera Sveriges tobakspolitiska mål i enlighet med riksdagens och Kristdemokraternas tidigare utryckta vilja?