I vårbudgeten skjuter Tidöpartierna till pengar till hushåll, särskilt barnfamiljer, med små ekonomiska marginaler. Det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget året ut.

Det är i en debattartikel som de fyra partierna ger beskedet. Man skriver att många har drabbats hårt av inflationen och alla prishöjningar. Regeringens politik har stöttats genom sänkt skatt på arbete, pension och drivmedel samt en tillfällig höjning av bostadsbidraget till barnfamiljer. Utöver detta har sänkningen av reduktionsplikten gjort det billigare att tanka, vilket inte minst gynnar boende på landsbygden som är beroende av bilen i sin vardag.

Men för de med små ekonomiska marginaler har det ekonomiska läget ändå inneburit en tuff tid.

Över etthundratusen barnfamiljer

Därför förlängs det tilläggsbidrag i bostadsbidraget som givit extra stöd för att kompensera för ökade levnadsomkostnader till följd av den ekonomiska utvecklingen.

Partiföreträdarna skriver: ”Förra året förstärkte vi tilläggsbidraget från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget. Även i denna förlängning lämnas tilläggsbidraget med 40 procent av det preliminära bostadsbidraget.”

Detta innebära upp till 2 100 kronor extra per månad till barnfamiljerna. Tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer med bostadsbidrag. Bostadsbidraget och tilläggsbidraget beräknas nå i snitt omkring 103 000 barnfamiljer varje månad. Förlängningen gäller året ut.