”Nytorgsmannen” stod åtalad för 35 sexualbrott men dömdes 2021 till endast fem års fängelse för sju av våldtäkterna. Det är inom straffskalan för en grov våldtäkt. Och nu är han frigiven, trots att risken för återfall är stor. Justitieministern lovar förändringar.

KOMMENTAR. Nytorgsmannen är villkorligt frigiven trots att han misskötte sig under fängelsetiden och Kriminalvården bedömer att risken för återfaller i våldsbrott är stor.

Mängdrabatt vid flera grova brott

I en intervju med Expressen får justitieminister Gunnar Strömmer (M) frågan vad skillnaden kommer att bli för Nytorgsmannen och andra som får ”mängdrabatt” ju fler brott de begår, när regeringen lagt om kriminalpolitiken.

– Jag ska undvika att gå in i enskilda fall men man kan säga att det hade blivit en påtaglig skillnad, svarar Strömmer.

Rabatt på fängelsetiden trots återfallsrisk

Nytorgsmannen blottlägger också en galenskap med alla de straffrabatter dagens kriminalpolitik innebär. Denne våldtäktsman fick villkorlig frigivning efter två tredjedelar av utdömt straff, trots att han misskött sig grovt under tiden i fängelse och vägrat behandling. Och trots att återfallsrisken bedöms hög.

– Reglerna [för villkorlig frigivning] fungerar uppenbarligen inte och det är därför vi ser fram mot förslag som ska ändra på detta. En konkret fråga handlar om att risken för återfall i brott är en omständighet som Kriminalvården inte ens får väga in vid beslut om villkorlig frigivning. Självklart måste det ändras, säger Strömmer.

Rabatt för att hålla sig undan

Svensk kriminalpolitik ställer sig alltid och hela tiden på brottslingarnas sida. Allt möjligt ger rabatt och rätt till kortare fängelsetid. Exempelvis om en brottsling håller sig undan och det går årtionden innan rättegång och dom. Då får den dömde rabatt för att det gått lång tid, trots att de som drabbats av brottet fått lida längre tid.

– Om man vänder på det perspektivet utifrån brottsoffrets synvinkel är det så klart orimligt, konstaterar Strömmer.

Ministern räknar med att kunna ta emot utredningsförslag som ändrar på detta, i enlighet med Tidöavtalet. Han försäkrar att regeringen jobbar hårt för att hinna med alla lagstiftningsreformer för att sätta brottsofferperspektivet i centrum och öka möjligheterna att låsa in farliga personer för att skydda den civiliserade delen av samhället.

Men ännu går våldsbrottslingar fria även om de inte avtjänat sitt korta straff och risken för återfall är stor. Tryggheten i samhället har undergrävts under årtionden av slapp kriminalpolitik. Än har den utvecklingen inte vänt. Än så länge måste kvinnor räkna med att möta Nytorgsmannen på gatorna även om han inte avtjänat det straff domstol dömt honom till.