Tyskland avvecklade all sin kärnkraft. Nu riktas stark kritik mot att omställningen till förnybar energi inte fungerar och drabbar tysk ekonomi hårt.

Den tyska energiomställningen ”Energiewende” har fått förödande kritik av ”Bundesrechnungshof” som är Tysklands motsvarighet till Riksrevisionen.

Tyska politiker har givit falsk bild av grön omställning

Angela Merkels regering beslutade fullfölja den avveckling av kärnkraften som tidigare S-regering påbörjat. Innebörden har blivit att Tyskland inte har lyckats bryta sitt beroende av gas och kol. Det har lett till att de tyska energipriserna har stigit brant. Något som slagit hårt mot landets näringsliv. Och bidrog till elprischocken i Sverige förra vintern.

Tyska Riksrevisionen konstaterar att den tyska politiken ger ”falsk bild” av läget:

Förbundsregeringen har inget fungerande system för styrning och uppföljning av omställningen till förnybart. Otillräcklig kapacitet och verklighetsfrämmande åtgärder äventyrar en säker elförsörjning, liksom också de mycket höga kostnaderna. En falsk bild ges av de faktiska kostnaderna för omställningen. Förbundsregeringen kan inte säkerställa att denna genomförs med så lite miljöbelastning som möjligt. Förbundsregeringen måste brådskande lägga om kursen, för att omställningen ska kunna lyckas.

Svenska medier blundar

Svenska medier har varit sparsamma i rapporteringen kring Energiwende och dess konsekvenser trots att den tyska politiken starkt påverkar Sverige, både när det gäller export och energiförsörjning. 

Det finns enstaka exempel på publiceringar som lyfter fram kritiken, men mest handlar det om hinder för den tänkta omställningen, skriver Näringslivets medieinstitut.

Man har hittat en TT-artikel från januari som tar upp kritiken mot Energiewende:

”Tysklands så kallade ”Energiewende”, energiomställning, går trögt, och industrin klagar över att konkurrenskraften blir lidande på grund av den dyra elen”.