Sverigedemokraterna är inte villiga att sätta lojalitet med EU och partigruppen före lojalitet med vårt hemland, skriver Charlie Weimers (SD) i debattartikel. Det som de andra partierna gör.

Det är bara Sverigedemokraterna som regelmässigt i Europaparlamentet röstar för att återbörda makt till medlemsstaterna, medan de andra partierna i varierande grad röstar för att ge EU större makt. 

Mot mer makt till EU

Detta trots att SOM-institutet har visat att endast 11 procent av svenskarna vill överföra mer makt till EU medan 48 procent vill återföra makt från Bryssel till Sverige.

Ett skäl till att även den partigrupp i Europaparlamentet som Sverigedemokraterna tillhör, ECR, ibland ställer upp på att föra mer makt till Bryssel är att många länder är nettomottagare och har intresse av en ökad EU-budget. 

Sätter Sverige före bra stämning i Bryssel

Det gör att SD i viss omfattning inte röstar med partigruppen ECR.

– Skillnaden mellan oss och de andra svenska partierna är att vi sätter Sverige först. Vi är inte villiga att sätta lojalitet med vår partigrupp över lojalitet med vårt hemland. Det innebär att vi ofta får ta konflikter och riskerar mista både vänner och fina positioner. Men vi har inte valts in i en social klubb utan för att företräda våra väljare, skriver Charlie Weimers i Expressen.