Ryssland använder sig av privata miliser i afrikanska länder för att kontrollera migrationen till Europa och göra den till ett ”vapen” mot väst. Det är inte bara migranter som trycker på mot Finland från Ryssland, utan Ryssland agerar också för att öka migrationsströmmarna från Afrika över Medelhavet för att försvaga EU-länderna.

I ett underrättelsedokument, som Daily Telegraph återger, beskrivs ryska planer på att inrätta en styrka på 15.000 man bestående av tidigare miliser i Libyen för att kontrollera flödet av migranter.

Kreml har redan inflytande över flera huvudvägar till Europa. Skälet till att Ryssland vill försöka styra migrantströmmar mot Europa är att frågan är en het stridsfråga i många EU-länder. Genom att skicka hundratusentals nya migranter mot Europa skapar president Vladimir Putin mer motsättningar inom Europa, säger en säkerhetskälla.

Ryssland försöker destabilisera Europa genom att driva in migranter till kontinenten med hjälp av privata arméer, menar underrättelsekällor.

Paramilitära styrkor i Afrika tar order från Ryssland

Med hjälp av paramilitära styrkor och privata legosoldater, inklusive den ökända Wagner-gruppen, bedöms det att Ryssland kommer att tillgripa våld i redan otrygga länder som Burkina Faso, Mali, Sudan, Centralafrikanska republiken och Libyen. Detta för att tvinga människor att fly från sina hem och därmed driva flyktingar mot Europa.

I mindre skala har det redan skett vid den finska gränsen där migranter kommit cyklande mitt i vintern till finska gränsposteringar för att söka asyl. Finland har svarat med att stänga gränsövergångarna för att slippa ta emot asylansökningarna.

Och sedan 2021 har Belarus – Rysslands närmaste allierade – också slussat tusentals migranter från Mellanöstern och Nordafrika, som först har rest upp genom Ryssland, mot gränsövergångar till Polen, Litauen och Lettland.

EU:s gränspolisstyrka har sagt att Ryssland använder migration ”som en hävstång i ett större maktspel för att pressa” på sina motståndare i väst, rapporterar Daily Mail.

När det kommer till hur stora volymerna är, tror EU:s gränsmyndighet Frontex att de irreguljära gränsövergångarna 2023 uppgick till 380.000, den högsta volymen sedan den stora migrantvågen 2016.