Det beskrivs ofta att migranter skulle bli kränkta om polisen gjorde sitt jobb i utsatta områden och grep gängkriminella med vapen och som sålde narkotika. Men så är det inte. Det finns starkt stöd för hårdare tag också i utsatta områden.

Det är Järvaveckan som tagit fram opinionsmätning via Indikator Opinion (källa: pdf), där man frågat vad folk tycker om olika kriminalpolitiska åtgärder som nu är på gång med den nya riksdagsmajoriteten.

Skötsamma migranter vill se strängare straff

Mätningen visar att det finns en överväldigande andel skötsamma och laglydiga medborgare i utsatta områden som efterfrågar trygghet lika mycket som övriga Sverige.

Just det som Jimmie Åkesson uttryckt när han sagt att Sverigedemokraterna är partiet för ”dem som bygger bilar, inte för dem som bränner bilar”.

Mätningen visar exempelvis att det finns ett starkt stöd för dubbla straff för gängkriminella. Bland de svarande med utländsk bakgrund i utsatta områden tror 42 procent att det skulle ha mycket stor effekt. Bland övriga Sverige tror 32 procent att det skulle har mycket stor effekt.

Migranter backar alltså upp hårdare tag mer än övriga svenskar.

Invandrare tror mindre på förebyggande åtgärder

På samma sätt som Sverigedemokraterna ger de med invandrarbakgrund inte mycket för att lägga stora pengar på ”förebyggande åtgärder”, innan man kommit tillrätta med kriminaliteten.

Mer än dubbelt så många som svenskarna anser sådant inte har någon effekt alls. Summa summarum är stödet för förebyggande insatser nästan hälften så stort bland de med utländsk bakgrund i utsatta områden jämfört med svenskar.

Stort stöd för polisen

Öka polisnärvaron får starkt stöd i gruppen med utländsk bakgrund i utsatta områden. Hela 48 procent tror det har mycket stor effekt för att minska kriminaliteten. Lägger man till de som tycker ökad polisnärvaro skulle ge ganska stor effekt, är stödet för polisen 68 procent bland dem med utländsk bakgrund i utsatta områden. Bara 16 procent menar att det inte skulle ha någon effekt alls.