Kritiken mot Allmänna arvsfonden har varit hård länge. Man delar ut pengar på lösa boliner och till både vänsteraktivister och kriminella. Nu föreslår också Riksrevisionen att fonden avvecklas. Kontrollen av hur pengarna används är bristfällig.

Eller som Riksrevisionen uttrycker det: ”Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag är otillräcklig.”

Fonden får in så mycket pengar – från dödsbon där varken testamente eller arvingar finns – att man inte hinner betala ut dem. Det gör att kontrollen brister.

– Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån från genuina idéer och behov, säger Frida Widmalm, projektledare i pressmeddelande.

Kriminella får bidrag

Riksrevisionen bevisar nu att kritikerna mot Allmänna arvsfonden har rätt. Granskningen avslöjar att fondens pengar hamnar i händerna på oseriösa eller kriminella aktörer. Säpo och Polismyndigheten har på uppdrag av Riksrevisionen gjort slagningar i register och underrättelsesystem. Genom detta visar det sig att personer som ansökt och fått arvsfondsprojekt beviljade utreds för ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet.

De som får bidrag från fonden är kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt. Riksrevisionen har även sett tydliga indikationer på felaktigheter med anställningar och löner samt jävssituationer i flera arvsfondsprojekt.

Lägg ner!

Riksrevisionen rekommenderar att fonden ersätts med ett mer robust system för hantering av arv efter personer utan arvingar och testamente.

Man anser också regeringen borde införa samkört system för alla utbetalningar till föreningar där styrelseledamöter, firmatecknare och revisorer registreras. I en sökbar databas borde alla tillgängliga statsbidrag till civilsamhället och de organisationer som fått stöd ingå.

Helt rätt. Tyvärr är det svenska folkrörelsetraditionen ett lätt offer för klankulturen från Mellanöstern där man infiltrerar och tar över föreningar för att söka bidrag till allmängiltiga ändamål, men sedan stoppar pengarna i egen ficka.

Här innebär den stora invandringen att ännu en del av svensk idealistisk tradition förstörs. Stat och kommuner vill stödja föreningar, men risken är uppenbar att skattepengarna hamnar i korrupta fickor.

Det civila samhället måste stå på egna ben. Skilt från staten. Finansiera genom frivilliga gåvor.

De föreningsverksamheter som inte klarar det måste istället kommunaliseras och bli en del av det offentliga, där kontrollen över pengarna är starkare. Tyvärr. Korruptionen har kommit till Sverige.