Institutet Novus har frågat väljarna hur de skulle rösta om det var Europaval idag. Resultatet liknar i hög grad hur opinionen svarar om hur de skulle rösta i riksdagsval. Kan det stämma? Väljarna tycks dessutom inte bry sig om frihandel och ekonomi, även om det är EU:s enda riktiga kärnområde.

ANALYS. Svenska folket har alltid röstat väldigt annorlunda i EU-val. Skulle 2024 bli ett trendbrott? Inte mig emot, men jag tvivlar. En orsak till det annorlunda utfallet är att nästan hälften av väljarkåren inte går och röstar i EU-valet. Det är därför småpartierna haft bra utfall. Deras kärnväljare får större utslag när de stora partierna inte lyckas mobilisera sina väljare.

Nu menar Novus att S kan komma att få 32,5 procent vilket är 10 procentenheter högre än i EU-valet för fem år sedan. Likaledes menar Novus att SD får 20,5 vilket är 5,2 procentenheter högre än förra gången.

C, KD och MP skulle tappa mest sedan förra valet. Och L skulle falla för 4-procentsspärren.

Alla siffrorna liknar senaste riksdagsvalet.

Novus borde först ha frågat om man tänker rösta i valet. De som svarar nej borde inte fått tillfrågats om partival. Det spelar ju ingen roll, om de inte avger sin röst när det gäller. Nu verkar Novus ändå räknat med dem. Och då blir utfallet mer likt ett riksdagsval där valdeltagandet är högt.

Mandatfördelning

Hos Novus kan du se hur stödet ser ut för partierna och i första spalten nedan. Annars tänkte jag här visa hur mandatfördelningen skulle bli om Novus varit valresultat. Vi har ju en något komplicerad metod att fördela mandat, kallad ”jämkade uddatalsmetoden” (se not). Den ger nästan millimeterrättvisa.

Socialdemokraterna skulle öka från 5 till 7 mandat.
Sverigedemokraterna skulle öka från 3 till 4 mandat.
Moderaterna skulle få oförändrat 4 mandat.
Miljöpartiet skulle minska från 3 till 2 mandat.
Vänsterpartiet skulle öka från 1 till 2 mandat.
Centerpartiet skulle minska från 2 till 1 mandat.
Kristdemokraterna skulle minska från 2 till 1 mandat.
Liberalerna skulle minska från 1 till noll mandat.

Så faller mandaten ut enligt Novusmätning. På valnatten används avgivna rösterna som beräkningstal, inte %-andelen.

Av denna min kalkyl framgår att Vänsterpartiet får det sista, 21:a mandatet. Hade Sverige haft ett 22:a mandat hade det gått till Sverigedemokraterna.

Ekonomi inte viktigt för väljarna i EU-valet

En annan sak som förbryllar med Novus mätning är att väljarna inte tycker frihandel och ekonomi tillhör de tio Viktigaste sakpolitiska frågorna. Bara 12 procent tycker den är viktig. Det är lägre än i inrikespolitiken. Detta trots att hela idén med EU bygger på att upprätta frihandel och på det sättet främja ekonomisk tillväxt och ökat välstånd.

Istället ligger sjukvård och skola på tio-i-topp även om EU inte har med dessa frågor att göra.

Mätningen antyder att svensk väljarkår i dagsläget inte är insatt i vad EU pysslar med.

*

Not

Valmyndighetens definition av jämkade uddatalsmetoden: ”Den beräkningsmetod som används när de fasta valkretsmandaten ska fördelas mellan partierna kallas den jämkade uddatalsmetoden. För varje mandat som ska delas ut delas partiernas antal röster (röstetal) med olika delningstal beroende på hur många mandat som partierna redan har fått i tidigare beräkningsomgångar. Att metoden kallas för den jämkade uddatalsmetoden är för att det första delningstalet är 1,2 och inte bara 1. När ett parti har tilldelats ett mandat delas partiets röstetal istället med 3, därefter med 5, 7, 9, och så vidare.”