Det är nu dags för staten att satsa! Till och med näringslivet anser att staten måste släppa på överskottsmålet för att kunna investera i infrastruktur. Det är rätt. Investeringar är nödvändiga.

Under de senaste åren har det också varit viktigt för regeringen att hålla i pengarna för att inte underblåsa mer inflation. Alla de pengar som pumpades ut under pandemin och de brister som då uppstod orsakade hög inflation och stigande räntor. Den trenden har varit viktig för riksdagsmajoriteten att bryta.

Men samtidigt är underhåll av svensk infrastruktur svårt eftersatt. Järnvägen faller isär. Vägarna är gropiga. Fängelserna är överfulla. Sjukvården ineffektivt organiserad. Omsorgerna om barn och äldre prioriteras ned för politiska jippoprojekt.

Mindre fokus på överskottsmålet lösgör 300 miljarder kr

Hur ska balansen se ut mellan högt tryck på ökade kostnader i offentlig verksamhet och vikten av att ha goda offentliga finanser? Genom överskottsmålet har Sverige goda statliga finanser, iallafall jämfört med andra länder.

Nu föreslår Svenskt Näringsliv att det finansiella ramverket justeras för att frigöra medel temporärt som kan användas till investeringar, men inte till permanenta utgiftsökningar.

”Enligt våra beräkningar uppgår dessa temporära medel till omkring 300 miljarder kronor fördelade över en tioårsperiod. Att effekten är ­temporär är eftersträvansvärt eftersom det minskar politikernas incitament att skaffa sig för stora utgiftskostymer.”

Risk för slöseri är stor

Som ekonom är jag alltid tveksam till att ”lösgöra” pengar som politiker kan slösa bort i en handvändning. Resultatet blir att skattebetalarna får stå för notan, ofta för kostnader som utgör meningslösa jippon. Något bara politiker som får sola sig i glansen har någon nytta av.

Men om de frigjorde miljarderna används till viktig infrastruktur låser man ju upp pengarna igen, fast i meningsfulla projekt. Och med tanke på att vi har en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet framför oss, är det rätt läge att beställa infrastruktur som ger jobb. Inte minst byggjobb.

Regeringen borde öppna plånboken, men vara extremt noga med att det är till samhällsnyttig infrastruktur som de frigjorda resurserna går.