I Riks-panelen kommenteras vänstermedier och denna veckas två aktuella teman är: Gretas försök att blockera riksdagen och anklagelse mot SD för att inte driva klasskamp.

Det är i Aftonbladet som Daniel Suhonen anklagar Sverigedemokraterna för att inte bedriva klasskamp för arbetarna. Men han vägrar ta in migrationens effekter i klasskampsretoriken. Klasskamp idag betyder väl att kräva bättre villkor för migranter som lever på bidrag?

Sedan försvarar kommunistiska Flamman att Greta Thunberg plus kompisar blockerar riksdagens entré för de folkvalda. De stöder hennes antidemokratiska beteende. Var det väntat?

I panelen Richard Sörman, Elias Norgren och jag. Se här: