Alla på arbetsmarknaden måste offentligt registreras efter vilken ras de tillhör. Det kräver Kommunal, Vårdförbundet och kulturarbetarfacket DIK. Hudfärg ska dokumenteras, menar de.

Människors rastillhörighet måste bli del av arbetsmarknaden. SCB måste börja föra statistik kopplad till hudfärg, menar fackförbunden. Detta för att diskriminering på arbetsmarknaden ska kunna analyseras och motverkas mer effektivt.

– Det är en fin tanke att alla ska behandlas likvärdigt och att vi ska vara färgblinda på arbetsmarknaden. Men verkligheten ser inte ut så, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till G-P.

Rasregistrering inte aktuellt

Senast detta sätt att lyfta fram människors rastillhörighet tillämpades var i nazi-Tyskland då judar skulle bära en gul stjärna på kläderna.

Flera forskare har påpekat att ju mer det talas om ras i samhällsdebatten desto mer betydelse får rastillhörighet i människors medvetande. Det riskerar att öka rasismen och motsättningar på denna grund.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) säger det inte är aktuellt att föra sådan statistik. Att samla in den sortens personuppgifter kan medföra negativa konsekvenser – exempelvis ökad segregation om folk väljer bort områden där många av annan etnicitet bor, vilket sker i USA, säger hon.