I radiointervju konstaterar förstanamnet på SD:s valsedel i EU-valet Charlie Weimers att han inte vill avindustrialisera Sverige, något som riskerar att bli följden om klimatmålen följs slaviskt.

Det radikala klimatpaket som EU har antagit och kallas ”Fit for 55” är inte realistiskt. Därför menar Charlie Weimers att paketet behöver rivas upp.

Han utvecklade sin hållning i Ekots lördagsintervju.

1) Försämra inte levnadsstandarden för vanligt folk

Vi har sett hur klimatåtgärder inneburit kraftigt högre bensin- och dieselpriser, vilket också gjort att exempelvis matpriserna stigit. Att uppnå målen kräver att man genomför drakoniska åtgärder som sänker levnadsstandarden för vanligt folk. Klimatpolitiken får inte innebära att livet blir svårare att leva för breda folklager. Det var därför Tidöpartierna minskade reduktionsplikten och tog bort fortsatta skattehöjningar på bensin- och diesel.

2) Andra länder kommer strunta i klimatmålen

– Det är nästan inga länder som kommer att klara dem och de flesta kommer i praktiken att ignorera de här målen, konstaterar Charlie Weimers.

3) Upphäv förbudet mot förbränningsmotorer

Enligt EU:s klimatpaket ska förbränningsmotorer förbjudas i nya bilar från 2035. Det är något Sverigedemokraterna, som enda svenska parti, röstat emot. Också det därför att många hushåll har inte råd att köpa en elbil. Weimers påpekar att näringslivet och partier i andra länder är oroliga vad detta förbud ska innebära. Ett förbud kan slå ut tysk bilindustri vilket påverkar många svenska företag som exporterar till Tyskland. ”Jag tror inte på förbud mot viss teknik”, summerar Weimers.

4) Följ artikel 6 genom miljöinsatser utanför Europa

Weimers är inte alls emot att uppnå minskningarna av utsläppen, men vill göra det utifrån ett globalt perspektiv. Han nämner att Europa kan bekosta kolfilter på kolkraftverk i fattigare länder. Det skulle ge stor effekt i minskade utsläpp. Han vill hellre ha ett globalt utsläppshandelssystem än ett europeiskt.

På frågan om Weimers vill ändra klimatmålen för Europa, svarar han ”Ja, jag vill inte avindustrialisera Europa”.

Han får då frågan, var i världen ska klimatomställningen ske? Och han svarar att det ska ske i Afrika och Asien, gärna med hjälp från Europa. Parisavtalet möjliggör att Europa kan investera i grön energi i andra delar av världen. Sverige har redan ökat resurserna för detta, varför ska inte EU göra det när vi kan få ut så mycket mer för satsade resurser?

5) Satsa på kärnkraft

En fossilfri energikälla som behandlas styvmoderligt i klimatpaketet är kärnkraften. Lagstiftningen måste förenklas för att möjliggöra för små, modulära reaktorer.

6) Stimulera utveckling utan förbud

Det viktiga är att stimulera teknikutveckling och förenkla regelverk så att företag och industrier kan ta fram nya, effektiva lösningar som är klimatsmarta, inte att politiskt styra och förbjuda.

7) Mot högre miljötullar

Sverigedemokraterna vänder sig också emot att EU ska införa högre tullar för varor från länder med högre utsläpp. ”Vi är ett frihandelsvänligt parti som befarar att det kan leda till handelskrig, vilket vore skadligt för svensk industri”, säger Weimers.