Hur många ska dö därför att körkort kan köpas i Rumänien? Den fria rörligheten kan missbrukas på så många sätt. Ett är att köpa körkort via Rumänien. Varför låter EU detta pågå? Vill man ha fler döda i trafiken?

Självfallet är det EU som orsakar ökade risker i svensk trafik. EU tillåter att Rumänien utfärdar leksakskörkort som kan omvandlas till svenskt körkort.

I Sverige krävs det uppkörning för att kunna byta ut körkort utfärdade utanför EU. Så inte i Rumänien. Det enda krav EU ställer i Rumänien är att man ska vara bosatt i landet för att ansöka om körkort. Den regeln är lätt att kringgå i det korrumperade landet där man kan köpa sig också en bostadsadress på pappret inför ansökan om körkort.

Körkortsturism

Fusket är organiserat och omfattande. Till Transportstyrelsen kommer omkring 20.000 ansökningar om utbyte av europeiska körkort varje år. Hur många som avser rumänska körkort har man ingen uppgift om.

– Omfattningen är betydande, sa dåvarande riksåklagaren Petra Lundh när Europol rapporterade att de hade hundratals ärenden.

Det går busslaster med personer från Sverige till Rumänien för att hämta ut rumänska körkort, som sedan omvandlas till svenskt körkort eftersom Rumänien är med i EU.

Körkort sedan födseln

Ett körkort som Sveriges Radio tagit del av är utfärdat samma dag som personen föddes. Man kan alltså numera ha körkort från födsel. Allt enligt EU:s fantastiska regler.

Sverige Radio avslöjar också att en person som fick sitt körkort indraget snart hade ett rumänskt körkort som dessutom hade flera behörigheter: tung lastbil och buss. Det har Transportstyrelsen nu bytt ut mot ett svenskt.

Transportstyrelsen kan inte svara på om något enda körkort återkallats med anledning av att det felaktigt utfärdats i Rumänien.