Efter att EU-parlamentet röstat igenom en rad krav mot EPA-traktorer säger regeringen att man i ministerrådet kommer att agera emot exempelvis höjd åldersgränsen för att få köra EPA-traktor. Socialdemokraterna röstade för slutförslaget.

EU-parlamentet röstade på onsdagen för att i framtiden höja åldersgränsen från 15 till 16 år. Förslaget innebär också krav på B1-körkort snarare än dagens AM-körkort och att hastighetsbegränsningen höjs från dagens 30 till 45 kilometer i timmen.

Garanti

– Jag kan garantera att de politiker som jag kan överblicka och som jag har ett ansvar för, vi kommer att slåss för att det inte ska höjas från 15 till 16, säger Kristersson under en frågestund i riksdagen enligt TT.

I EU-parlamentet agerade de svenska partierna olika. Socialdemokraterna lade fram ett ändringsförslag, uppbackat av C, MP och V, om att sänka åldersgränsen för epatraktorer till 15 år, men samtidigt behålla den nya B1-kategorin.

Sverigedemokraterna och Moderaterna lade i stället fram ändringsförslag om att flytta tillbaka EPA-traktorer till mopedkategorin, vilket alltså gör en 15-årsgräns möjlig och dessutom slopar de nya förarproven.

När EU-parlamentet gick till slutomröstning antogs det med röstsiffrorna 339 för, 240 mot och 37 nedlagda röster. Svenska S, MP och L röstade för. M, KD, C och SD röstade mot. V lade ned sin röst.

S sviker EPA-traktorn

SD:s Charlie Weimers anser att S försöker lura folk hemma i Sverige.

– De försöker göra sig till de största förkämparna för EPA-ungdomen i Sverige. Det stämmer ju helt enkelt inte, säger han till Aftonbladet.

– Socialdemokraterna röstade för den svenska linjen i delvoteringarna, men det var inte tillräckligt viktigt för dem att göra det till nyckelvoteringar och de tryckte på gröna knappen så att de här höjningarna av åldersgränsen blir parlamentets förslag i de kommande förhandlingarna med rådet och kommissionen.

Därmed gick inga av ändringsförslagen igenom när EU-parlamentet voterade.

Efter beslutet går nu frågan vidare till ministerrådet där EU-ländernas regeringar hanterar säger sitt.

*
Se Charlie Weimers förklara i Riks ”morgongänget”:

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)