Regeringen kommer inte hjälpa de svenska medborgare som sitter i IS-läger i nordöstra Syrien att komma hem, säger utrikesminister Billström när han får frågan om de terrorister med svenska medborgarskap som sitter fängslade där borta.

KOMMENTAR. Socialdemokraterna ansåg det oerhört viktigt att stödja den här typen av personer, medan man lät välfärden i Sverige sättas på undantag. Hundratals IS-terrorister har återvänt till Sverige under socialdemokratiska regeringstiden.

Föreligger ingen skyldighet

Nuvarande regering är inte lika angelägen.

– Vi har gjort analysen från utrikesdepartementet sida att det föreligger ingen skyldighet från Sverige och den svenska regeringen att agera för att de här personerna ska komma hem. De har frivilligt valt att åka dit för att ansluta sig till IS, en av de mest grymma terrororganisationerna som vi har sett, säger utrikesminister Tobias Billström (M) till TV4.

Detta är inget kontroversiellt enligt det rättsläge som gäller för de frihetsberövade svenska medborgarna i de kurdiska lägren i Syrien. Juridiska experter som granskat de internationella konventionerna har kommit fram till att det inte finns någon automatisk skyldighet för Sverige att agera för att hjälpa fångarna.

– Det finns till exempel regler om konsulär hjälp, men det kräver att Sverige har en ambassad på platsen vilket vi inte har. Sedan har vi skyldigheter enligt olika internationella konventioner att lagföra brott men det gäller först när de här personerna är på svensk mark, sa juristen Fanny Holm till DN vid ett tidigare tillfälle.

IS-återvändare har begått nya brott i Sverige

Mycket få av dem som återvänt har ställts inför rätta för de bestialiska brott – tortyr, våldtäkter och mord – som IS-sekten begick i Irak och Syrien. Däremot har minst 30 av de som återvänt till Sverige begått nya brott sedan de återvänt. Det rör sig om allt från mord och misshandel till bedrägerier och bokföringsbrott, något som SVT har rapporterat.

Det är klokt av regeringen att inte hjälpa dem som frivilligt åkt till terrororganisationen IS att komma tillbaka till Sverige. Bäst vore om de aldrig kom tillbaka. De har anammat en tillvaro som är så långt ifrån västerländska, demokratiska värderingar man kan komma.