Det är ett något tvetydigt besked från justitieminister Gunnar Strömmer när han nu säger att den rödgröna regeringens förslag inte duger när det gäller att ta bort mängdrabatter för den som begår flera brott. Okej, men upptäckte han det först nu?

Det blir inget avskaffande av de moraliskt förödande reglerna i svensk lagstiftning om som säger att ju fler våldtäkter du begår, desto kortare fängelsestraff får du för var och en av brotten. Inte i närtid i alla fall.

Försening justitieministern inte har något emot

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) ger fyra besked i DN-intervju:

1) Den rödgröna regeringens utredning om att begränsa mängdrabatterna ”gör inte riktigt jobbet”.

2) Därför blir det ingen ändring i närtid. Mängdrabatterna blir kvar.

3) Kriminalvården får ”större rådrum” när det gäller att ordna fler fängelseplatser eftersom mängdrabatterna inte avskaffas. 

4) Den stora utredningen om straffrätten som helhet får ta hand om mängdrabatterna. Den blir klar först 2025. Frågan är om den hinner antas av riksdagen före valet 2026.

Lagstiftning tar tid, men tålamodet är inte oändligt

Att Morgan Johanssons gamla utredningar inte duger är knappast någon överraskning. Men det borde väl regeringen kommit på tidigare? Det har gått 1,5 år sedan regeringen tillträdde. Varför vidtogs inga åtgärder för att styra upp arbetet med mängdrabatter tidigare?

Självklart är det viktigt att lagstiftningen blir av hög kvalitet och inte ett luddigt lapptäcke. Men samtidigt är det viktigt att regeringen visar handlingskraft. Annars kommer regeringssidan att förlora majoriteten i nästa val, och då händer ingenting.

Jag tolkar det så att justitiedepartementet har bränt ett och ett halvt år på att inte göra någonting åt mängdrabatterna. Det är inte okej, som en tidigare statsminister uttryckt sitt ogillande.

Måste finnas färdigt förslag till valrörelsen

Tidöavtalet får inte bara vara en fråga om att utreda olika lösningar. Riksdagen måste också sätta nya lagar och regler i sjön. De måste bli verklighet. Svenska folket behöver se att det händer något, inte bara snackas en massa.

Det behöver inte nödvändigtvis vara just avskaffade mängdrabatter, men det måste visas på verkstad.

Just när det gäller mängdrabatterna kan det vara en poäng att ha ett klart och konkret lagförslag, men att det blir den nyvalda riksdagen på hösten 2026 som får rösta om den. Då kan mängdrabatterna bli en valfråga. De som vill se avskaffade rabatter måste rösta på nuvarande riksdagsmajoritet, medan en röst på de rödgröna kan innebära att rabatterna blir kvar.

Men det är viktigt att justitiedepartementet levererar. Främst lagar som blir antagna av riksdagen. Men några som kan bli valfråga är inte helt fel, det heller.