Behovet av säkerhetspersonal ökar i takt med migrationen. Men de som jobbar som ordningsvakter lämnar yrket i snabb takt. Kriminaliteten och våldsnivån i samhället blir allt grövre.

Många säkerhetsföretag har brist på personal. Man kan inte svara mot det växande behovet ute i samhället där hoten om våld bara fortsätter att öka.

Antalet tillgängliga ordningsvakter minskar

Antalet godkända ordningsvakter har minskat med 20 procent på fyra år. Från 8.000 till 6.500 idag, enligt polisens statistik. Orsaken är ett tuffare arbetsklimat med mer hot och våld.

– Det finns en brist på personal. Och bristen kommer att öka, säger Pontus Lindström på branschorganisationen Säkerhetsföretagen till Sveriges Radio.

Vissa arbetsuppgifter är tänkta att flyttas från polis till ordningsvakter. Ordningsvakter får sedan årsskiftet begära legitimation, visitera och transportera omhändertagna. Detta för att avlasta polisen. Om det inte kan rekryteras tillräckligt många ordningsvakter framåt kommer man inte att kunna stå för avlastning som planerat.