Hur ser invandringskritiken ut? Vilka är de ”populistiska” motsättningarna mellan folk och elit? Hur mycket ”vi och dom” består socialkonservatismen av?

Denna nättidning har analyserats i en av världens största vetenskapliga tidskrifter, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, MDPI. I den har docenten Anders Hellström publicerat studie som analyserat artiklar publicerade 2016-2022 i Samtiden.nu.

Populism?

Tyvärr sker analysen utifrån det i akademiska kretsar lika populära som tröttsamma epitetet ”populism”, vilket skapar röriga resonemang snarare än tydliga analytiska slutsatser.

Hellström tränger in konservatismen i en analys av hur Samtiden ser på folket gentemot eliten:

”Enligt [Samtidens] synsätt ställs nationalism och socialkonservatism mot globalism, och folkligt sunt förnuft ställs mot eliternas arrogans.”

Och det är ju helt korrekt, men kan knappast förvåna någon.

Mångkultur förhindrar samarbete med S

Studien identifierar också varför SD har svårt att samarbeta med S:

”Sverigedemokraterna har inte kunnat samarbeta med Socialdemokraterna eftersom de sistnämndas retorik har fokuserat på identitetspolitik och därmed på sociokulturella värden istället för enbart utefter socioekonomiska frågor mellan vänster och höger.”

Det finns också spricka mellan socialkonservatismens uttolkare och akademiska världen när det kommer till mångkultur:

”Ett vanligt tema i klagomålen mot elitens värdegrund är att de bara använder tjusiga akademiska språkspråk för att framstå som politiskt korrekta, vilket går emot de upplevda erfarenheterna hos de verkliga människorna som har lidit av de negativa konsekvenserna av experimenterandet med mångkultur i förortsområden. Klagomålet mot akademiskt arbete är hur eliterna användning det för att utmana sunt förnuft.”

Hellström menar också att Samtiden längtar efter en svunnen guldålder, alltså präglas av nostalgi. Studien är inte nedsättande, utan vill endast slå fast detta faktum. Nostalgi är ju dock ofta hånat i samhällsdebatten. Men här har ju exempelvis statsvetaren Katarina Barrling konstaterat att den utopism och starka framtidstro som präglar olika etablissemang är lika känslostyrd och inte alls mer rationell eller vetenskapligt grundad än nostalgi.

Ingen rasism

Men som redaktör som skrivit de flesta artiklar som analyserats, är det trevligt – men föga förvånande – att Anders Hellström vid Malmö universitet i MDPI-artikel kommer fram till att Samtiden och den socialkonservatism som är tidningens ledstjärna inte visar tecken på rasism. Han studerar Samtiden utifrån en doktrin om kulturell rasism och konstaterar att ”SD förutsätter inte att vissa grupper är överlägsna eller underlägsna andra utan har uppfattningen att de kulturella skillnaderna mellan den infödda befolkningen och de andra är ogenomträngliga och ojämförbara”.

Kulturella skillnader. Ja. Exakt så. Svenskar har annan kultur än folk i Mellanöstern. Och att konstatera detta är inte rasism.

Riksronden diskuterar studien

Det är en omfattande studie som också diskuteras i helgens poddavsnitt av Riksronden. Se här:

Du kan också lyssna på Riksronden som podd hos Apple eller Spotify.
Se tidigare avsnitt i spellista hos Youtube.

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)

*

Källa: The Populist Divide in Far-Right Political Discourse in Sweden: Anti-Immigration Claims in the Swedish Socially Conservative Online Newspaper Samtiden from 2016 to 2022 (MDPI)