Om man vill ta del av traditionell socialdemokrati får man gå till Anne-Marie Lindgren, partiets inofficielle chefsideolog. Hon har nu skrivit om nödvändigheten av att hävda ”det starka samhället”.

Hennes artikel i Aktuellt i Politiken är en av tre vänsterartiklar som tas upp i inslaget ”Riks läser vänstermedier” (se nedan).

Hur står sig ”starka samhället” idag?

Där riktar vi kritik mot den Tage Erlandska frasen ”starka samhället” eftersom Anne-Marie Lindgren landar i det som måste sägas vara väldigt ytliga åtgärder. Alltså: alla brister i samhället beror på skattesänkningar och allt löses – simsalabim – om S får komma tillbaka till makten och rejält höja skatterna.

Lindgren nämner inte med ett ord vad den enormt misslyckade invandringspolitiken inneburit för idén om det starka samhället.

Men frasen ”starka samhället” skulle ju kunna fylla en roll om man ryckte bort den från S-traditionen som bara mäter höga skatter som mål i sig.

”Starkt” i meningen fungerande

Vi behöver ett starkt samhälle i den meningen att staten fungerar och gör det som politiken tänkt att den ska göra. Så är ju inte fallet idag.

I veckans Fokus påminns vi om att svenska sjukvården har ”flest läkare, flest sköterskor och mer pengar än någonsin. Ändå fungerar den inte”.

Här är det verkliga problemet. Staten är idag svag i att få något gjort med alla de tusentals miljarder kr man tar in i skatt.

Tidöpartierna borde sätta de skattefinansierade verksamheterna under lupp och kontrollera varför de inte fungerar som de ska. Min uppfattning är att myndigheter och organisationer saknar ledarskap. I jämlikhetens namn tillåts ingen bestämma, och därmed är det ingen som tar ansvar.

Revolutionerande reform behövs

En reform i att återställa auktoritet, ledarskap och ansvar i offentliga verksamheter skulle kunna göra under i hur svenska folket uppfattar politikens förmåga. Det skulle vara rena revolutionen att sparka ut stormötesprincipen och ansvarslösheten och ersätta dem med gammaldags chefer som dels har makten, men också ansvaret. Utvärderingar kan då ske utifrån nyttan för skattebetalarna. Effektivitet kan mätas i produktion av de sociala tjänster som stor del av offentlig sektor sysslar med.

Ett mer solidariskt och omtänksamt samhälle handlar inte om höjda skatter, utan om att de skatter vi betalar används på bästa sätt. För det krävs ledarskap och ansvarstagande. Något dagens politiker aldrig någonsin talar om. De är helt fixerade vid pengabelopp, men struntar i hur ineffektivt de används.

Här måste förändring ske.

*

Se inslag i Riks om veckans vänsterpress:

(Disclaimer: Innehållet i Youtubeklippet omfattas inte av utgivningsbeviset och utgivarens ansvar.)