Svensk järnväg är nära kollaps. Fler tåg går i tid i ett land som är i fullskaligt krig än i Sverige. Det visar vilken katastrof svensk infrastruktur befinner sig i sedan politiker ägnar sig åt utspel i pressmeddelanden istället för att se till att skiten fungerar.

KOMMENTAR. När SJ:s vd kallades till trafikutskottet nyligen var jämförelsen uppe.

”Vi har en situation där tågen i Ukraina, som bokstavligt talat bombas och beskjuts, har högre punktlighet än den gravt eftersatta svenska järnvägen”, sa en av utskottets ledamöter, Linus Lakso (MP).

Detta med hänvisning till att 11.000 tågavgångar ställdes in i Sverige, varav 1.900 var SJ-tåg, under december och januari.

Men kritiken är äldre än så. Förra sommaren skrev Dagens Industri om läget:

”I Ukraina bombas järnvägsräls och stationer, men tågen fortsätter att gå och är oftast i tid. I Sverige har vi lyckligtvis inga flygbombningar, men däremot signalfel, spårfel, växelfel, solkurvor, löv på spåren och snö på spåren”. (23 augusti 2023)

Större personaltäthet i Ukraina

Och detta är inte bara retorik. Uppgiften stämmer. Ukrainska tåg kommer oftast i tid, trots krig. Det medger Anders Peterson, biträdande professor i trafiksystem vid Linköpings universitet i Expressen.

Ukraina har mellan fem och tio gånger så mycket personal på järnvägen. Det gör att man snabbt och smidigt kan agera eftersom personal finns där problem uppstår. I Sverige får man skicka ut reparatör med bil och det tar tid, menar Peterson. Det är också dyrt att ha större personaltäthet.

Lok och vagnar har ersatts med tågset

Nya tekniken med snabbare tågset som kräver mindre personal för växling och ihopkoppling gör också järnvägen känslig.

– Förr bestod ett tåg av ett lok och en massa vagnar. Gick en sönder kunde man växla ur den. I dag är det stora enheter som sitter ihop. Antingen fungerar den, eller inte, säger Peterson.

Samtidigt har tågbolagen inte så många fler tågset än som är i drift enlig tidtabell. Därmed blir marginalerna små. Det håller nere driftskostnaderna, men ökar risken för inställda tåg.

Underhåll är eftersatt

Det Peterson inte nämner är att det är skillnad på tågbolag. Vissa underhåller tågen enligt underhållsplan, medan andra kör tågset till dess de går sönder.

Och Trafikverket har ökat sin personal med 48 procent på mindre än tio år. Vart har dessa personer tagit vägen? Är det kommunikatörer som ska informera om förseningar och inställda tåg? Man borde ju istället underhålla järnvägsanläggningen i tid, så att växelfel och signalfel inte uppstår.

Varken SJ eller andra tågbolag kan köra enligt tidtabell om Trafikverket låter växlar falla sönder eftersom man inte bytt ut dem, ens tio år efter att de skulle varit utbytta. Något som Sveriges Radio avslöjat. Man skickar ut entreprenör som tejpar ihop banan, istället för att göra riktigt underhåll.

Ytterst är politikerna ansvariga. Regeringen måste sätta press på Trafikverket så att de gör sitt jobb, vilket är att se till att spår, växlar och övrig teknik fungerar utan några avbrott. Det kräver kompetens och engagemang, något Trafikverket helt verkar sakna. Politikerna måste se till leda myndigheterna. Tillsätta kompetenta ledningar.