Det sätt som Magdalena Andersson hanterat Jamal El-Haj på, kan ha orsakat lika stor skada för partiet som riksdagsledamotens egna ageranden. Andersson gick långt i att försvara honom, för att sedan dumpa honom.

KOMMENTAR. Aldrig har väl en socialdemokratisk partiledare så kraftigt försvarat en ledamot som Andersson försvarade El-Haj i riksdagens talarstol i november. Hon tog till hela registret av känslor från ilska till tårar och vädjan, när hon fördömde kritiken mot El-Haj och hans kopplingar till Hamas och islamistisk terrorromantik.

Tre månader senare uppmanar Andersson samma Jamal El-Haj att lämna riksdagen.

Omsvängningen skapar problem

Socialdemokraternas svängning kring honom orsakar nu nya problem för partiet.

– Man borde haft mer is i magen. Man har målat in sig i ett hörn, säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Dagens Nyheter.

Han anser att partiledare Magdalena Andersson och det övriga toppskiktet borde ha förstått att det funnits en ”enorm sprängkraft” kring denne riksdagsledamot. De borde därför ha varit mer försiktiga i sitt försvar av politikern, menar Hinnfors.

– Om man först ger ett väldigt starkt stöd så är det mycket svårare att backa sen.

Jamal El-Haj har ännu inte meddelat om han kommer att lämna riksdagen.

En islamist har rätt att ljuga

Socialdemokraterna visar att de ingenting förstår av främmande kulturer. Enligt islams heliga skrifter är det fullt tillåtet att ljuga för otrogna för att nå en bättre position. Jamal El-Haj har, av sina religiösa auktoriteter, rätt att ljuga för svenska socialdemokrater som ju i huvudsak inte är muslimer.

Han kan säga att han kämpat mot Hamas hela sitt liv, även om motsatsen skulle vara det sanningsenliga.

Detta har S-ledningen inte förstått. De tror att han skulle agera som en etnisk svensk. Men de som inte är uppvuxna med föräldrar och omgivning som omfattar svenska sedvänjorna har naturligtvis begränsad möjlighet att göra det. Han har fått lära sig något helt annat.

Naiva godtrogenheten göder segregation

Det är här vi finner den naiva godtrogenheten som omöjliggjort all integration i Sverige. Svenska politiker vill tro att alla som kommer omedelbart blir svenskar när de sätter sin fot på svensk mark. Så är det inte.

Många skötsamma migranter strävar efter att passa in, hur svårt och märkligt de än kan tycka de svenska sederna och traditionerna är. Men andra gör det inte. Och en tredje grupp vill krossa det svenska och sprida islams överhöghet i Sverige.

Och eftersom Sverige officiellt inte talat om för två miljoner nyanlända att i Sverige gäller det svenska och att den som vill bo här måste assimileras, har många ansett sig ha rätt att motverka det svenska. Och istället låta islam breda ut sig. Det är vad en rättrogen muslim ska göra enligt skrifterna.

El-Haj avslöjades i rampljuset

Nu lyckades inte Magdalena Anderssons indignationsnummer rädda El-Haj eller partiet. Det som blev hans fall och Socialdemokraternas fullständiga fiasko var omständigheterna som blottlagts sedan El-Haj fick rampljuset på sig.

El-Haj försökte förneka att den man som var ordförande på den konferens i Malmö han bevistade, Amin Abu Rashed, skulle vara en ledande figur för terrororganisationen Hamas i Europa. Socialdemokraterna i sin naiva dårskap accepterade detta. Men så greps Amin Abu Rashed i Nederländerna för terrorfinansiering. Han avslöjades med att ha skickat över 60 miljoner kr till Hamas-anknutna organisationer.

Och droppen blev när det häromdagen avslöjades att El-Haj försökt utnyttja sin position som riksdagsman för att påverka ett asylärende för en radikal imam.

Först nu förstod S-ledningen att El-Haj använder Socialdemokratin som ett verktyg för att agera för Hamas och islamismens ärenden i Sverige.