A-kassan ska ge mer när man blivit arbetslös. Samtidigt förstärks bilden av att försäkringen är tillfällig och att den arbetslöse ska söka nytt jobb. Ersättningen ska trappas ned ju längre arbetslösheten varar.

Tillsammans med Sverigedemokraterna lägger regeringen fram förslag om att höja taket för a-kassan från 33 000 till 34 00 kronor. Det innebär att de som blir arbetslösa kommer få en någon högre ersättning jämfört med idag.

Det ska också bli enklare för dem med svagast koppling till arbetsmarknaden att få a-kassa och regeringen menar att den nya lagen kommer att omfatta fler. Arbetslöshetsersättningen ska baseras på inkomst istället för arbetad tid.

– Förslaget betyder upp till 800 kr mer i månaden, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD) vid en pressträff med regeringen.

Samtidigt som ersättningen höjs kommer den också att trappas av ju längre någon varit arbetslös. Efter 100 ersättningsdagar sänks nivåerna med tio procentenheter och med ytterligare 5 procentenheter efter 200 ersättningsdagar. För den som fortsatt är arbetslösa efter 300 ersättningsdagar finns möjligheten att få aktivitetsstöd, med ett tak på 30 000 kronor. Men det stödet trappas också ned med 5 procentenheter var hundrade dag.

Avsikten är att de nya reglerna ska träda ikraft i oktober nästa år.