En effekt av stor migration är att antalet fängelsplatser behöver sjudubblas, från 5.000 år 2015 till 35.000 år 2033. Detta behov framgår av Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033.

Sverige är ett kriminellt paradis. Allt ligger öppet för den som vill begå brott. Alla hederliga människor är tillgängliga för den organiserade brottsligheten. Internationella narkotikatrafiken har styrts om till Sverige där tullen inte haft rätt att bära vapen. Och att åka fast är inga problem. Sverige har en human kriminalvård som erbjuder rena lyxtillvaron jämfört med fängelser i de länder varifrån många kriminella härstammar. Och straffen är korta. De kriminella hinner vila upp sig lagom till frigång och fortsatt brottslighet.

Tidöavtalet ska ändra på detta.

Överfulla fängelser visar att paradigmskiftet påbörjats

Kriminalvården har därför tagit fram en prognos för kommande tio år. Antalet fängelseplatser behöver sjudubblas från Morgan Johanssons tid som justitieminister.

Landets fängelser och häkten är redan överfulla. Kriminalvården står därför inför en massiv utbyggnad. Nya anstalter ska byggas, fler dömda ska övervakas elektroniskt och regeringen utreder även att hyra fängelseplatser utomlands.

Tidöavtalet kräver sjudubbelt antal platser för interner. Varför?

1) Betydligt fler ska åka dit. Uppklarningen av brott ska öka markant. Polisens effektivitet ska bli en helt annan än under slapp- och slumrandets årtionde då Morgan Johansson styrde kriminalpolitiken.

2) Kraftigt skärpta straff för våldsbrott. De som åker dit ska inte komma undan med några månaders ungdomshem för mord. Nu ska de dömas till långa fängelsestraff, som i Danmark.

Våldskapitalet är ett helt annat i Sverige nu

3) Hårdheten i kriminalpolitiken måste bli strängare. Detta eftersom Sverige med invandringen fått in ett våldskapital som är betydligt brutalare än traditionell svensk kriminalitet. Nu mördas personer av lättkränkta gangsters. Man planerar mord med en ondska vi inte sett i landet sedan medeltiden.

Om inte rättsstaten vässar sina vapen blanka och agerar snabbare, tydligare och med påtaglig auktoritet kommer de kriminella att ta över allt mer av det svenska samhället.

En brutal kriminell våldsvåg kan bara stoppas genom att möta ännu starkare våldskapital i det staten kan uppbringa för att punktera kriminellas dominansbeteende.

Vi är sedan länge förbi tiden då man kunde prata om att det är fel att döda, råna, stjäla, bedra.

Alternativet är kriminell anarki

Om vi inte vill att Sverige ska sjunka ner i en kriminell anarki, måste statsmakten ta kommandot och återta kontrollen över gator och torg. Alla medborgare ska kunna känna sig trygga när de går ut på kvällen. Det är en fundamental del av livskvaliteten, att inte känna det som att man tvingas avskärma sig från samhället och begränsa sina frihet.

Om tryggheten för verklighetens folk ska kunna återskapas måste kriminella låsas in och hållas borta från samhället. Därför måste rättsstaten skaffa sig sju gånger fler platser för att låsa in fångar som dömts för grova brott. Det finns ingen val för den som vill återskapa trygghet för de många.