Nu införs säkerhetszoner – populärt kallat visitationszoner – för att polisen ska kunna upprätthålla tryggheten i landet. Hittills har kriminella med aggressivitet kunnat pressa tillbaka polisen och därmed stärkt sin auktoritet och prestige. Nu ska polisen återfå sin auktoritet som ordningsmakt på uppdrag av folkvalda riksdag och regering.

De kriminella har genom dominansbeteende kunnat ta över allt mer av svensk offentlighet. Filmerna har varit många i sociala medier som visar hur polisen backar och låter våldsverkare bestämma över gator och torg i förorter. Även utländska journalister har chockats över hur ”feg” svensk polis är som låter sig hönsas av grovt kriminella.

Vänsterpolitiker fattar inte hur avgörande detta dominansbeteende är för att i förorter tala om vem det är som har makten. I unga pojkars perspektiv är det självfallet de med störst våldskapital som bestämmer. Alltså: gängen. Den svenska rättsstaten har visat att man kapitulerat. Givit upp. Fallit på knä inför klan- och gängbrottsligheten.

Förebyggande är att visa vem som bestämmer

Det bästa förebyggande arbetet – alltså hindra unga från att gå in i kriminalitet – är att samhället visar vem det är som har makten. Vem som utgör ordningsmakt och har auktoritet att upprätthålla ordning i offentligheten.

Genom att återta makten över gator och torg får unga en annan bild. Samhället finns där och ordningsmakten har större makt och auktoritet än de äldre killarna i gängen.

Säkerhetszoner är ett viktigt verktyg för att polisen ska kunna återta sin ställning. Säkerhetszonerna ger inte bara polisen rätt att visitera de som stökar och bråkar, utan konkret misstanke om brott. De tillfälliga zonerna ger också polisen rätt att genomsöka bilar och göra husrannsakan i bostäder.

”Upptrappning”

Vänsterpolitiker menar att detta bara innebär en ”upptrappning” av konfliktläget i förorterna. Men vad är alternativet? Att låta kriminella inneha makten i förorterna och successivt lägga under sig allt större territorier i Sverige. Det är ju att avskaffa demokratin och rättsstaten. Det är att låta anarki breda ut sig.

Om brottslingar använder våld, måste en ordningsmakt som ska tas på allvar kunna demonstrera större våldskapital. De kriminella som med dominansbeteende försöker betvinga omgivningen, måste möta en ordningsmakt som kan punktera detta beteende.

De som motsätter sig att polisen får befogenheter att upprätthålla lag och ordning medverkar till att kriminaliteten växer och våldet ökar. De är inte för solidaritet, humanitet och respekt för medborgarnas rättigheter, utan för dess motsats.

Det är helt enkelt så att den goda sidan i ett samhälle måste ha större våldskapital än den onda. Och vara beredd att använda det.

Införs 28 mars

pressträffen nu på morgonen med bland annat justitieminister Gunnar Strömmer och Richard Jomshof presenterades den nya lag om säkerhetszoner som nu går vidare i lagstiftningsprocessen och lagen ska kunna träda ikraft 28 mars i år.

Under våren sker flera lagskärpningar i syfte att stärka ordningsmakten. Det är bra. Det demokratiska samhället måste återta makten i vårt samhälle.