Rikspolischefen offentliggjorde polisens kartläggning av hur omfattande klan- och gängkriminaliteten nu är. Nu är siffrorna dubbelt så många som för bara några år sedan. En direkt följd av den massiva invandringen. De gamla partierna ”såg det inte komma”.

En direkt följd av att öppna gränserna på vid gavel och låta alla som vill komma till Sverige är att kriminaliteten växer kraftigt. Det står klart sedan nye rikspolischefen Petra Lundh presenterade uppdatering av polisens lägesbild kring antalet personer som är aktiva och har kopplade till den gängkriminella världen.

De kriminellas armé är överlägsen ordningsmaktens

Man uppskattar numera att 62.000 personer ingår i denna cancersvulst på samhällskroppen.

Det kan jämföras med att det finns 23.000 poliser.

Gängen kan alltså mobilisera nära tre gånger så många personer i kriget mot lag och ordning.

Och då för man inte glömma att polisen har många andra uppgifter, som trafikövervakning, samt alla andra brott som begås av folk som inte är gängmedlemmar, alltså vanligt bråk och stök, misshandel och grova brott utförda av enskilda.

Om de inte bråkade med varandra, kan de ta makten över landet

På ett sätt är det tur att klanerna och gängen sinsemellan är i konflikt och skjuter ihjäl varandra, annars skulle de kunna ta över och styra Sverige. Så stort är nu deras våldskapital. Och ekonomiska resurser strömmar in i stor mängd eftersom de också driver framgångsrik bedrägeriverksamhet mot äldre svenskar som levt i ett samhälle där man kan lita på vad andra säger.

Det Sverige är dött och avlidet.

Nu måste man i allt större utsträckning utgå från att alla man inte känner är bedragare och kriminella.

Det är också en direkt effekt av den stora, okontrollerade invandringen.

Kritiken mot invandringen var och är befogad

Rikspolischefens siffror är skrämmande: 2.000 är ledargestalter, 12.000 är heltidsaktiva och 48.000 är medhjälpare som anses vara kopplade till gängen och i snitt har 6 gängkriminella personer som de står kontakt med för att möjliggöra och skydda gängens verksamhet genom att transportera, förvara och gömma vapen, droger mm.

Siffror från 2016. Källa: Eurostat.

Det säger sig självt att 23.000 poliser inte rår på en alltmer välorganiserad kriminell brottslighet.

Trots att sju gamla partier öppnade gränserna och – medvetet – skapade den här situationen, har inte ordningsmakten förstärkts nämnvärt. Antalet poliser per hundra invånare är betydligt lägre i Sverige än i andra länder i Europa. 209 poliser per 100.000 invånare år 2022 i Sverige ska jämföras med 335 poliser per 100.000 invånare som snitt i EU:s 27 medlemsländer.

Det behövs alltså mer än 10.000 poliser till, bara för att nå upp till snittet i Europa. Och då talar vi inte om ”polisanställda” kontorister, utan om utbildade poliser.