I en rapport från norska rikskriminalpolisen varnas för att utländska kriminella nätverk kan vara på väg att göra Norge till ett transitland för narkotika.

Polisen pekar på den akuta våldssituationen mellan kriminella nätverk i Sverige, som också gjort sig gällande i Norge det senaste året.

– Flera av dessa har direktkontakt med knarkkarteller i Sydamerika, och förser norska kriminella nätverk med narkotika. De är mycket professionaliserade, och levererar olika typer av tjänster i den kriminella värdekedjan, säger Eivind Borge, chef för utredningsavdelningen inom rikskriminalpolisen.

Polisen varnar för att en ”kokaintsunami” från Sydamerika kan slå mot Norge med full styrka.

– Vi har en annan situation i Norge än många andra europeiska länder. Samtidigt ser vi nu att den internationella brottsligheten har kommit närmare Norge än vad den var tidigare. Vi ser att till exempel genom de stora mängderna narkotikabeslag och stora mängder kokain de senaste åren, att nätverk verkar internationellt, säger Borge till NRK.