Begreppet populism är ”problematiskt”, som man brukar säga i akademiska kretsar när något är tvetydigt, mångtydigt eller svårt att analysera. Men att liberalismen inte är förskonad från populism är Sverige ett uppenbart bevis på.

KOMMENTAR. Helgens podd Riksronden med Richard Sörman och mig ägnas åt liberal kritik av populismen. Vi tar sats i rapporten Reviving Classical Liberalism Against Populism av Ratio’s grundare och tidigare vd Nils Karlson. Och närmare bestämt när han samtalar om sin rapport i Svenska Dagbladets ledarpodd med Mattias Svensson.

Nationella perspektiv vinner mark

I rapporten summerar Karlson: ”Liberalismen tappar mark, medan populistiska eller till och med auktoritära nationalistiska regimer är på frammarsch.”

Och han ser denna populism som ”hot mot demokratin”. Han hävdar också att populism finns både till höger och vänster, men att liberalismen är oförenlig med populism.

Slutsatsen kommer han fram till genom att hävda att populism handlar om oseriösa förlag som undergräver rättsstaten och en grov retorik som ställer ”vi” mot ”dom”. Dessutom tenderar populism att präglas av auktoritära ledare.

Vem är värsta sortens populister, egentligen?

Men denna definition bevisar ju att liberalismen i högsta grad kan vara populistisk. Särskilt i Sverige.

1) De liberala, borgerliga partierna har öppnat gränserna för en okontrollerad migration som nu undergräver rättsstaten genom grov kriminalitet, vad är det om inte oseriös politik?

2) Dessa liberala partier har med hat i sinnet kallat kritiker av invandringspolitiken för ”rasister”, vad är det om inte grov retorik där man gör skillnad på sig själv som god och de andra som onda?

3) Dessa liberala partier har därmed tillämpat auktoritära metoder för att tysta meningsmotståndare, istället för att ta argument på allvar, vad är det om inte populism enligt Karlsons definition?

Karlson gör populism till ideologi vilket är fel

Jag säger i Riksronden att Nils Karlson hamnar fel eftersom han gör populism till en sorts ideologi som populister samlas kring. Så är det inte. Populism finns, men den är ett fenomen som kan uppstå i alla sorters politiskt aktiva kretsar.

Jag har ovan visat hur liberaler varit populister, genom att förvägra svenska folket att kritisera migrationspolitiken. SOM-institutet i Göteborg har ju i årtionden visat att omkring 60 procent av svenska folket är emot ökad migration, ändå har liberala regeringar kraftigt, mycket kraftigt, ökat migrationen. Mot folkets vilja. Detta genom att bedriva en grov retorik mot dem som motsatt sig detta. Och med tydligt auktoritära metoder, där statsminister Fredrik Reinfeldt varit nära att försvara dem som tillgripit våld mot migrationsmotståndare.

Skjuter budbärarna

Precis som Socialdemokraterna försöker Nils Karlson skjuta budbärarna, de som tidigt kritiserat den förda politiken, genom att stämpla ut dem som ”autoritära nationalister”. Också Nils Karlson är något av en populist, även om han inte inser det.

*

Se helgens Riksronden: