En läraren som blivit misshandlad, hotad och spottad i ansiktet av en lärare inför vittnen sedan han ingrep mot att en elev gav sig på en annan elev, blir avstängd. Detta trots att eleven senare blev dömd i tingsrätten.

Under en rast på Ringsjöskolan i Höör i våras såg Paul Carlbark, lärare i svenska och engelska, hur en 16-årig elev trakasserade en yngre elev med funktionshinder. När läraren ingrep och bad 16-åringen att dämpa sig hotades han och fick en hård knuff i bröstet. Han svarade med att hålla fast eleven mot ett skåp.

Rektorn Susanne Thomasson ville sopa allt under mattan, trots att läraren blivit misshandlad, hotad och spottad i ansiktet.

Läraren som ingrep blir avstängd

Eleven dömdes i tingsrätten för hot mot tjänsteman, men skolan beslutade ändå stänga av läraren som ingrep med omedelbar verkan. Några veckor senare får han beskedet att skolan anser att han provocerat fram våldet och blir avskedad. Skolan fortsätter angripa läraren efter att han avskedats.

Samtidigt får den aggressive eleven gå kvar.

Nu intervjuas läraren Paul Carlbark i Riks.

– Jag försökte avleda den aggressive eleven på ett skämtsamt sätt. Det har fungerat bra tidigare under mina 17 år som lärare, säger han.

Eleven tog till våld

När detta inte fungerade och eleven tog till våld, hade Carlbark i utbildning om våld anordnad av arbetsgivaren fått veta att det är bättre att göra något, än att inte göra något alls.

– Jag tar tag i eleven och försöker hålla honom ifrån mig.

Efter rasten attackerar eleven honom igen i korridoren.

Följ hela intervjun i Riks: