Vindkraften i Sverige producerade 25,8 TWh elektricitet 2021. Av detta kontrollerade kinesiska kommunistpartiet 16 procent via det svartlistade företaget CGN.

KOMMENTAR. Piteå-Tidningen redovisar några av farorna med stort kommunistiskt-kinesisk kontroll av elproduktionen i Sverige. Tidningen hänvisar till Militärens underrättelsetjänst som beskriver hur Kina kombinerar ekonomiska och politiska intressen, detta på ett sätt som faktiskt påminner om hur Sovjetunionen agerade med sitt Naftasyndikat som drev bensinmackar runtom i landet.

Kommunistisk kontroll över samhällsviktig verksamhet i Sverige

Denna kontroll genom ekonomiska aktiviteter inom ett känsligt område kan i själva verket vara en trojansk häst för politiskt inflytande. Det går att utöva betydande inflytande trots att man bara kontrollerar en liten del av elsystemet, skriver bitr professor Christian Sandström i Göteborgs-Posten.

Produktion, distribution och konsumtion behöver hela tiden vara i harmoni och en enskild aktör kan därför påverka, inte minst med tanke på att elförsörjningen är så viktig för ett samhälle. Den kinesiska närvaro ger alltså stor makt om man skulle börja med utpressning. Närvaron kan också användas för inhämtning av information och för inflytande vid platser av militärstrategisk betydelse. I exempelvis Sundsvall och Piteå finns viktiga hamnar där Kina har byggt vindkraftsanläggning.

”Kontroll över 250 meter höga torn innanför svenska frontlinjen och längs kusten låter onekligen som en strategisk investering”, skriver Sandström.

Svenska politiker ännu mer naiva

”Blotta misstanken bör dock i kombination med varningar från Säpo och militärens experter föranleda försiktighet, inte minst när elsystemet är så viktigt och sårbart. Det som vid en första anblick framstår som ekonomiskt vansinne kanske i själva verket är strategiskt riktigt för en stormakt på jakt efter inflytande.”

Än en gång måste de politiska makthavarna säga: ”vi har varit naiva”.

Hur länge ska svenska folket stå ut med politiker som aldrig ”ser det komma” utan alltid försätter landet i en utsatt situation som försämrar förutsättningarna för en trygg framtid?